Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Obchody w zmienionej formule

Zdjęcie aktualności 30 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Obchody w zmienionej formule

Dokładnie 30 lat temu przeprowadzono w Polsce wybory do rad gmin, które określa się mianem pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w III RP. Z tej okazji zaplanowano koncerty, konferencje czy wykłady, ale z powodu zagrożenia epidemicznego wydarzenia odbywają się w zmienionej formule.

Data 27 maja jest jednym z najważniejszych punktów na mapie obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. W 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.  Były one możliwe dzięki uchwaleniu ustawy o samorządzie gminnym. Społeczności lokalne zyskały prawo do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. W miejsce funkcjonujących w PRL rad narodowych powstały rady gmin, które zyskały znacznie większe uprawnienia. Rozwój kraju w ostatnich dekadach odbywał się w trzech głównych etapach, o których przypomina marszałek Adam Struzik.

- Pierwszy to oczywiście reforma samorządowa 1990 roku. Drugi to wprowadzenie dwóch kategorii samorządów w 1998 roku – powiatowego i wojewódzkiego. Trzeci etap rozpoczął się 1 maja 2004 roku, czyli członkostwem Polski w Unii Europejskiej – zaznacza marszałek województwa mazowieckiego.

Władzom lokalnym miast i gmin ufa już prawie 74% Polaków i jest to najwyższy poziom zaufania wyrażany wobec instytucji w Polsce – wynika z cyklicznych sondaży CBOS. Coraz więcej badanych dobrze ocenia też pracę samorządu.

- Życzę wielu sukcesów, trafnych decyzji, satysfakcji z pełnienie funkcji na rzecz społeczności lokalnych i aktywnego działania dla dobra naszych małych ojczyzn - podkreśla starosta powiatu płońskiego Elżbieta Wiśniewska.

Z okazji 30-lecia odrodzenia polskiej samorządności zaplanowane były wystawy, eksperckie debaty, warsztaty i wycieczki edukacyjne. Jednak w czasie stanu epidemicznego miasta i wsie organizują obchody w nowej, zdalnej formule.