Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Dofinansowanie dla gminy Nowe Miasto

Zdjęcie aktualności Dofinansowanie dla gminy Nowe Miasto

Gmina Nowe Miasto uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 55 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Pozyskany grant zostanie przeznaczany na zakup zestawów komputerowych do zdalnej nauki. Wsparciem zostaną objęte dzieci z rodzin wielodzietnych, uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.