Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do szkół? Nie w Płońsku

Zdjęcie aktualności Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do szkół? Nie w Płońsku

„Od 25 maja będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów VIII klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach” – tak brzmi oficjalny komunikat rządu zawarty w trzecim etapie znoszenia ograniczeń w walce z koronawirusem. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości wyglądać to będzie inaczej – chociażby w Płońsku.

Szkoły miejskie nie będą prowadziły zajęć dla najmłodszych uczniów, mimo że łącznie chęć posłania dziecka do szkoły wyraziło ok. 40 rodziców. Decyzja podyktowana jest troską o uczniów i pracowników placówek – zapewnia burmistrz Teresa Kozera.

- Sytuacja epidemiologiczna w kraju nie napawa optymizmem, bo codziennie liczba osób zarażonych się powiększa a nie zmniejsza, to po pierwsze. My mamy tę bliskość Warszawy i spora grupa osób się przemieszcza. Chodziło nam więc o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników szkoły. Po drugie, mając na uwadze, że wkrótce będą egzaminy klas VIII, chcieliśmy ochronić to co udało nam się do tej pory, żeby placówki pozostały bezpieczne i na dzień przeprowadzania egzaminów w szkołach nie zaszła konieczność objęcia ich kwarantanną z powodu jakiegoś nieszczęsnego przypadku choroby – podkreśla burmistrz.

Uczniowie wszystkich klas, tak jak dotychczas, uczestniczyć będą w lekcjach online. Oprócz harmonogramu zajęć obowiązkowych, ze zdalnych konsultacji skorzystać będą mogli uczniowie klas VIII, którzy przygotowują się do końcowego egzaminu. Każdy z nauczycieli będzie miał wyznaczony dyżur, dodaje burmistrz Kozera.

- Dodatkowo, została stworzona możliwość uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem. Nauczyciele będą mieli zarezerwowany czas w poszczególne dni. Nauczyciele uczący konkretnych przedmiotów będą służyli uczniom pomocą w wyjaśnianiu trudnych jeszcze kwestii czy zagadnień. Zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądać, czy będzie duże zainteresowanie. W każdym razie, z tego obowiązku szkoła się wywiązuje i stwarza możliwość konsultacji - zapewnia Teresa Kozera.

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na dni od 16 do 18 czerwca. Wcześniej do sprawdzianu dojrzałości podejdą tegoroczni maturzyści, którzy już od 8 czerwca rozpoczną egzaminy, ale tylko w formie pisemnej.

Warto dodać, że Urząd Miejski planuje otworzenie jednego z przedszkoli na wakacyjny okres od lipca do sierpnia. Obecnie dyrektorzy placówek prowadzą rozeznania odnośnie do zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi. Z informacji przekazanych nam przez ratusz wynika, że każde dziecko mogłoby skorzystać z 2-3 tygodniowej opieki a w uzasadnionych przypadkach okres ten mógłby zostać wydłużony. Jeżeli zainteresowanie opieką będzie na tyle duże, że obowiązujący reżim sanitarny nie będzie pozwalał na przebywanie tak dużej liczby dzieci w jednym budynku, wtedy uruchomiona zostanie kolejna placówka.