Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Wyremontują drogę w Lutomierzynie

Zdjęcie aktualności Wyremontują drogę w Lutomierzynie Starostwo Powiatowe w Płońsku

Wkrótce ruszy remont drogi powiatowej Płońsk – Raciąż w miejscowości Lutomierzyn. Umowa z wykonawcą została podpisana w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

- Dzisiaj została podpisana umowa z przedstawicielem wykonawcy na remont drogi powiatowej Płońsk - Raciąż w Lutomierzynie. Wartość umowy na roboty budowlane to 266 646,15 złotych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Płońskiego w kwocie 166 646 ,15 złotych oraz ze środków Gmina Baboszewo w kwocie 100 000 złotych. Termin realizacji zadania to 27 listopada, mieszkańcy będą mogli poruszać się bardziej komfortowo tą drogą - powiedział Krzysztof Wrzesiński, wicestarosta płoński.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, ścinkę poboczy i umocnienie poboczy kruszywem łamanym i wykonanie oznakowania poziomego jezdni. Wykonawcą jest firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o z Warszawy.