Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

112 mln zł dla subregionu ciechanowskiego w 2022 r. Sprawdź jakie inwestycje powstaną

Zdjęcie aktualności 112 mln zł dla subregionu ciechanowskiego w 2022 r. Sprawdź jakie inwestycje powstaną

 

Rozbudowa budynku oddziału zakaźnego w ciechanowskim szpitalu, budowa centrum administracyjnego w Ciechanowie, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gminy Bieżuń i Lubowidz, a także budowa parku sensorycznego w Gołotczyźnie - tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2022 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Po raz trzeci mieszkańcy Mazowsza będą mogli także zgłosić swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Największa pula środków w 2022 r. przeznaczona zostanie na inwestycje. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, mamy bardzo ambitny program inwestycyjny na 2022 r.

- Z uwagi na pandemię największe środki skierujemy na modernizacje i doposażenie szpitali. Największą tegoroczną inwestycją w szpitalu specjalistycznym w Ciechanowie będzie rozbudowa oddziału zakaźnego z przeznaczeniem na oddział zakaźny i psychiatryczny - podkreśla marszałek Struzik.

- Trwa również budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie, czyli wspólna inwestycja samorządu województwa i starostwa powiatowego w Ciechanowie. Oczywiście dalej będziemy inwestować w drogi czy rozwój naszych spółek kolejowych. Będziemy także wspierać samorządy lokalne, z myślą o których realizowane będą liczne programy wsparcia. Niestety z dużym niepokojem patrzymy na rosnące ceny energii i gazu. Dlatego będziemy monitorowali sytuacje w naszych instytucjach i spółkach, i jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy reagować.

 

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł.

Jak zauważa radny Konrad Wojnarowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, tegoroczny budżet jest rekordowy.

- W naszym subregionie najwięcej środków - 43 mln zł przeznaczymy na budowę i remonty dróg wojewódzkich. Ponad połowę tego budżetu pochłonie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541. Przygotujemy również dokumentację do budowy zachodniej obwodnicy Mławy - wylicza radny Wojnarowski. - Będziemy kontynuować nasze autorskie programy wsparcia. Na budowę dróg, ośrodków kultury, strażnic osp, remonty zabytków czy wsparcie dla sołectw i działkowców przeznaczyliśmy w tym roku blisko 230 mln zł. To realne wsparcie dla samorządów lokalnych, bez którego wiele z tych inwestycji nie mogłoby zostać zrealizowanych. Pierwszy nabór - dla sołectw już ruszył. Wnioski można składać do 28 stycznia, do czego serdecznie zachęcam.


Największe planowane na 2022 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim


32,1 mln zł na zdrowie
Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ciechanowskim w 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 32,1 mln zł. Z uwagi na kolejne fale pandemii samorząd województwa będzie kontynuował także realizację unijnego projektu covidowego, którego wartość to 480 mln zł. Do tej pory placówki medyczne z subregionu ciechanowskiego otrzymały już 187 sztuk aparatury medycznej, ponad 1,1 tys. sztuk wyposażenia, 1,7 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 14,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Planowane inwestycje:

* przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 27,5 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 36,7 mln zł);
* informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie) - 1,3 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 1,35 mln zł);
* wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 990 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 1,4 mln zł);
* modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) - 825 tys. zł;

* modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) - 1,5 mln zł.


Największą tegoroczną inwestycją zdrowotną jest przebudowa i rozbudowa budynku oddziału zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. W wyremontowanym budynku powstaną dwa oddziały: zakaźny oraz psychiatryczny. W oddziale zakaźnym będą jednoosobowe sale dla 38 pacjentów, w tym 6 izolatek z węzłami sanitarnymi. Dodatkowo będą się tam znajdowały dwa boksy melcerowskie, czyli pomieszczenia o wysokim stopniu izolacji. Sale chorych w oddziale psychiatrycznym będą mogły pomieścić 41 pacjentów. Będą tam również dwie izolatki z węzłami sanitarnymi. Powierzchnia modernizowanego pawilonu to 3,7 tys. m2. Wartość całego zadania do blisko 37 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji to 2023 r.
Jak podkreśla Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, modernizacja pawilonu zakaźnego to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Północnego Mazowsza.

- Zabezpieczamy w ten sposób mieszkańców województwa przed zdarzeniami kryzysowymi, które wymagają natychmiastowego stworzenia w szpitalu dodatkowej przestrzeni dla leczenia chorych, np. w związku epidemią chorób zakaźnych - wyjaśnia dyrektor Kamasa. -Na oddziale zakaźnym wybudowane zostaną 2 boksy "melcerowskie", które umożliwiają leczenie chorych w pełnej izolacji w przypadku zakażeń najbardziej niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi, np. gorączką krwotoczną wywoływaną wirusem Ebola. Na parterze pawilonu zostanie wyodrębniona przestrzeń przeznaczona dla oddziału psychiatrycznego, który zostanie przeniesiony z ciechanowskich Grędzic oraz pomieszczenia dla planowanego Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Mówi dyrektor SSzW w Ciechanowie Andrzej Kamasa.

45 mln zł na drogi
Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie ciechanowskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 45 mln zł, w tym ponad 6,8 mln zł na remonty i utrzymanie dróg.

- W tym roku zakończymy prace przy rozbudowie drogi 541 na terenie gminy Bieżuń i gminy Lubowidz. Inwestycja była realizowana w trzech etapach na odcinku 18 km i kosztowała ponad 187 mln zł - podkreśla Grzegorz Obłekowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Dziś w subregionie ciechanowskim 80 procent dróg wojewódzkich jest w stanie dobrym. To wskaźnik satysfakcjonujący, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników dróg. Budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych i poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych są dla nas priorytetem - wyjaśnia.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 na terenie gminy Bieżuń - 28 mln zł;
* budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (dokumentacja) - 2,7 mln zł;
* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - 2,1 mln zł;
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 na terenie gminy Lubowidz - 2 mln zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 615 na wybranych odcinkach od km 14+534 do km 16+389 i od km 22+680 do km 23+385 w Stupsku (powiat mławski) - 1,7 mln zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 0+000 do 0+900 km i od km 2+500 do km 3+300 (L=1,700 km), na terenie gminy Naruszewo, powiatu płońskiego - 1,6 mln zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 73+848 do km 75+599 w Mławie - 1,1 mln zł;
* "Zwolnij i jedź bezpiecznie" - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie 21 mazowieckich gmin w tym w mieście Płońsk (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) - 971,2 tys. zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 27+035 do 28+200 w Grudusku (powiat ciechanowski) - 757,2 tys. zł;
* remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych w Ciechanowie - 700 tys. zł;
* poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) - 700 tys. zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 617 na odcinku od km 21+200 do km 22+222 w Ciechanowie - 664,3 tys. zł;
* doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie - 636,1 tys. zł;
* budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 618 - 573,9 tys. zł;
* remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od km 54+400 do km 54+910 w Lipowcu Kościelnym (powiat mławski) - 331,5 tys. zł;
* "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa - 133,7 tys. zł;
* Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) - 58 tys. zł.

Planowane jest wprowadzenie do budżetu województwa mazowieckiego kolejnych inwestycji z subregionu ciechanowskiego. Chodzi m.in o budowę chodnika w ciągu ul. Przasnyskiej w Ciechanowie oraz rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej w ul. Mławskiej w Ciechanowie. Obie ulice to strategiczne drogi wjazdowe do miasta.

- Te działania są oczekiwane przez mieszkańców i będą miały istotny wpływ na bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich stanowiących wjazd do miasta - podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. - Już w lutym przekażemy MZDW dokumentację techniczną budowy chodnika w ul. Przasnyskiej, a do połowy roku powinna być gotowa dokumentacja dla pierwszego etapu ścieżki rowerowej w ul. Mławskiej. Ponadto w tym roku zakończymy budowę nowego miejskiego przedszkola oraz będzie realizowana rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej. Te dwa zadania są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski.

Nowoczesne Centrum Administracyjne w Ciechanowie

Jedną z największych inwestycji realizowanych na terenie Ciechanowa jest budowa Centrum Administracyjnego. Będzie to wspólna siedziba starostwa powiatowego w Ciechanowie oraz delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie. Nowy budynek administracyjny będzie mieć kilka kondygnacji i zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. Wartość inwestycji to ponad 56 mln zł z czego 47,7 mln zł pokryje samorząd Mazowsza. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przekaże na budowę centrum 24 mln zł. W ramach inwestycji powstanie pięciopiętrowy, podpiwniczony budynek. W części podziemnej znajdzie się 46 miejsc postojowych dla pracowników biurowych. W części nadziemnej znajdą się pomieszczenia biurowe, biblioteka, archiwum, sale konferencyjne oraz mniejsze sale spotkań dla pracowników, gabloty z ekspozycją wystawienniczą, kącik zabaw dla dzieci i pomieszczenie dla kobiet karmiących. W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe oraz windę. Przed wejściem zostaną umieszczone dwa pylony multimedialne. Planowany termin zakończenia budowy to 2023 r.


10,7 mln zł na kulturę

Na rozbudowę i modernizację instytucji kultury w subregionie ciechanowskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 991 tys. zł. Planowana inwestycja to:

* "CZTERY PORY ROKU" - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) - 990,6 tys. zł.

Blisko 9,7 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

W 2022 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.


229 mln zł na programy wsparcia
Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł.

Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.
* Mazowsze dla równomiernego rozwoju - 142 mln zł;
* Mazowsze dla sportu - 30 mln zł;
* Mazowsze dla czystego powietrza - 9 mln zł;
* Mazowsze dla działkowców - 2 mln zł;
* Mazowsze dla klimatu - 6 mln zł;
* Mazowsze dla sołectw - 12 mln zł;
* Mazowsze dla zabytków - 12 mln zł;
* Mazowsze dla straży pożarnej - 16 mln zł
* Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 1 mln zł;
* Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 1 mln zł.


za: mazovia.pl/własne