Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

496 inwestycji w regionie ciechanowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza! Skorzystał też Płońsk i okolice

Zdjęcie aktualności 496 inwestycji w regionie ciechanowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza! Skorzystał też Płońsk i okolice

 

Aż 496 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu ciechanowskiego, dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty ważne dla równomiernego rozwoju całego województwa. Aż 192 inwestycje zrealizowane zostały w ramach programu "Mazowsze dla sołectw", 77 projektów w kołach gospodyń wiejskich, a 69 w ochotniczych strażach pożarnych.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, ta pomoc pozwala wielu samorządom podjąć decyzję o kolejnej inwestycji.

 - Czasem słyszymy wprost, że bez tych programów wielu inwestycji nie udałoby się przeprowadzić. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy zakupem sprzętu dla OSP. Kierując się zasadą pomocniczości i solidarności, pomagamy samorządom oraz lokalnym wspólnotom realizować szereg przedsięwzięć.


Mazowsze wspiera samorządy
Gminy i powiaty z całego Mazowsza mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach 14 różnych programów, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o środki na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe. Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że równomierny rozwój całego województwa to jeden z priorytetów sejmiku Mazowsza.

 - Właśnie temu mają służyć nasze autorskie programy wsparcia. Pomagamy gminom i powiatom w realizacji ważnych dla nich inwestycji, które bez naszej pomocy, bardzo często nie mogłyby być zrealizowane. To szczególnie istotne w czasie szalejących cen i rosnącej inflacji.


W podobnym tonie wypowiada się prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

- Drożyzna uderza w samorządy. Inwestycje kosztują więcej i nie widać na horyzoncie żadnych pozytywnych trendów. Może być tylko gorzej. Dlatego wsparcie środkami zewnętrznymi dla lokalnych budżetów jest niezwykle istotne. Dobrze, że samorząd województwa wspiera gminy i miasta w ich przedsięwzięciach. Teraz liczmy również na uruchomienie naborów na fundusze europejskie z obecnej perspektywy finansowej UE.

Dla zrównoważonego rozwoju
W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" do samorządów lokalnych z subregionu ciechanowskiego sejmik województwa przekazał ponad 24,2 mln zł. Dofinansowanie otrzymało w sumie 14 projektów, w tym m.in.: przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie, rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku, modernizacja krytej pływalni w Płońsku, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie czy też przebudowa drogi gminnej relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna.


Sołectwa z dofinasowaniem
W subregionie ciechanowskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu "Mazowsze dla sołectw". Wsparcie otrzymały w sumie 192 sołectwa, m.in. na: budowę placów zabaw w Adamowie, Mączewie, Olszewie-Grzymkach, wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu, docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Modełka czy też renowację kapliczki przydrożnej w sołectwie Ciółkowo Nowe.


Gospodynie wiejskie też potrafią
Aż 77 projektów otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich". Zakup strojów ludowych, wyposażenia kuchni, namiotów imprezowych czy dofinasowanie do organizacji imprez np. festynów lub warsztatów, to niewielkie projekty służące integracji i rozwojowi społeczności lokalnych. W regionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymały, m.in.: KGW "Gościszanki", KGW "Jarzębina" w Budach Matusach, KGW "W kobiecym gronie" w Nowym Radzikowie czy też KGW "Niezapominajka" w Lipnikach Starych. Jak podkreśla Agnieszka Pielat z Koła Gospodyń Wiejskich w Pilichówku, dzięki finansowemu wsparciu z budżetu województwa członkowie kół mogą zwiększać swój potencjał, rozwijać się i aktywizować. - Nasze koło, dzięki tej pomocy zakupiło m.in. grill gazowy, kuchnię z piekarnikiem, garnki oraz termosy do przechowywania i transportowania żywności. Wszystko to pozwala nam organizować imprezy integrujące mieszkańców.


Strażacy z wozami i sprzętem
W ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" dofinansowanie w subregionie ciechanowskim otrzymało 69 projektów. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 2,3 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 40 budynków strażnic oraz zakup 10 wozów bojowych dla OSP: Baboszewo, Bieżuń, Modła, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzgowo, Lutocin, Ojrzeń, Kaczorowy, Pawłowo i Dąbek, a także specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych dla 30 jednostek ochotniczych straży pożarnych.


W trosce o klimat i czyste powietrze
Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów "Mazowsze dla klimatu" i "Mazowsze dla czystego powietrza" w subregionie ciechanowskiego dofinasowanych zostało 41 projektów. Wśród nich m.in.: pierwszy etap Ogrodu Społecznego na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechnowie, zakup zielonych wiat przystankowych w gminie Pułtusk, urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku, zakup mobilnego laboratorium dla gminy Strzegowo czy też organizacja festynu - "Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022".


Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane
Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu "Mazowsze dla zabytków" ponad 1,2 mln zł dofinansowania trafiło na renowację obiektów zabytkowych z subregionu ciechanowskiego. Wśród nich znalazły się m.in.: prace konserwatorskie przy dachu kościoła pw. św. Antoniego w Ratowie, remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku czy też pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele w Płońsku.

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 5,5 mln zł wsparcia na budowę i remonty 27 obiektów sportowych na terenie subregionu. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, modernizacja kortu tenisowego w miejscowości Szydłowo, budowa stałego lodowiska z funkcją rolkowiska w Strzegowie czy też modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie.