Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

60 laptopów w ramach pieczy zastępczej

Zdjęcie aktualności 60 laptopów w ramach pieczy zastępczej Starostwo Powiatowe w Płońsku

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa dofinansowania na kwotę 251 tys. zł w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19". 60 laptopów, sprzęt audio i środki ochrony osobistej trafią do pieczy zastępczej.

Wsparcie otrzymają dzieci z rodzin zastępczych z powiatu płońskiego, wychowankowie rodzin zastępczych, a także podopieczni z Domu Dziecka. Spośród 60 laptopów 10 sztuk trafi do podopiecznych Domu Dziecka, 10 sztuk otrzymają dorośli wychowankowie rodzin zastępczych, oraz 40 sztuk trafi do dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu płońskiego. 

- Cieszę się, że powiat płoński pozyskał środki na zakup 60 laptopów, które trafią do rodzin zastępczych, ale także do Domu Dziecka oraz do dorosłych wychowanków rodzin zastęczych. Są to komputery, które mają pomóc w zdalnym nauczaniu. Koszt tego projektu opiewa na kwotę 251 tysięcy złotych. Środki pozyskał powiat i pochodzą ze środków Unii Europejskiej z funduszu "Wiedza, edukacja, rozwój" - informuje Elżbieta Wiśniewska, Starosta Płoński. 

Umowę podpisali Starosta Elżbieta Wiśniewska i Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia Covid-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid 19. W ramach projektu oprócz komputerów, zakupiony zostanie też sprzęt audio i środki ochrony osobistej, które trafią do pieczy zastępczych.