Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Anna Mateja z nagrodą Jędrzejewicza

Zdjęcie aktualności Anna Mateja z nagrodą Jędrzejewicza

 

Anna Mateja, autorka książki „Recepta na adrenalinę. Napoleon Cybulski i krakowska szkoła fizjologów” została laureatką VIII edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska.

 

W Miejskim Centrum Kultury zaprezentowano rozstrzygnięcia kapituły.

 

- Książka Anny Matei ukazuje wartości rzetelności naukowej i postawy prospołecznej, które mogą stać się wzorcem dla współczesnych badaczy. Jednocześnie kapituą zwróciłą uwagę, że książka napisana jest w stylu najlepszej eseistyki anglosaskiej z dziedziny historii nauki, a tak skonstruowany temat może zainteresować szeroką publiczność, także zagraniczną i nie koniecznie związaną z historią nauk medycznych. Kapituła podkreśliła, że przyznana nagroda jest także wyrazem uznania dla pracy, jaką laureatka włożyła w powstanie w drugiej zgłoszonej do tegorocznej edycji konkursu książki pt. „Poznawanie Kępińskiego. Biografia psychiatry” - wyjaśnia prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauk PAN.

 

Sama laureatka nie ukrywała swojej radości z przyznania jej nagrody.

 

- Zazwyczaj odznacza się kogoś kto jest rozpoznawalny, ma swoją markę, mówiąc językiem marketingowym – kogo łatwo wypromować. Napoleon Cybulski jest osobą kompletnie zapomnianą, niesłusznie. Chciałam podziękować zarówno jury, które nagrodziło książkę, władzom miasta Płońsk, jak i Miejskiemu Centrum Kultury za to, że zdecydowano się nagrodzić właśnie taką książkę – popularno-naukową. To nie jest łatwa dziedzina ani w przygotowaniu, ani w odbiorze, ale niesłychanie procentująca. Pozwala, mówiąc banalnie, lepiej zrozumieć świat, daje też broń, żeby ochronić suwerenność myślenia, żeby mieć argumenty przeciwko niesprawdzonym teoriom, manipulatorom i kłamcom, którzy zdarzają się w każdej dziedzinie - przyznała Anna Mateja.

 

Wręczenie nagrody poprzedził wykład prof. dr. hab. Grzegorza Pojmańskiego dotyczący historii naukowych badań nad galaktykami. Spotkanie w Miejskim Centrum Kultury poprowadził Adam Derdzikowski, założyciel płońskiego koła miłośników astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza, który również brał udział w pracach kapituły wyłaniającej zwycięzcę.