Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Będą zwolnieni z opłat za sprzedaż alkoholu

Zdjęcie aktualności Będą zwolnieni z opłat za sprzedaż alkoholu

 

Branża gastronomiczna w Ciechanowie zostanie zwolniona z opłaty za sprzedaż alkoholu. Rada Miasta na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży.

 

W uzasadnieniu uchwały podjętej przez Radę Miasta Ciechanowa czytamy, że :

- Władze miasta Ciechanów stoją na stanowisku, iż zakazywanie prowadzenia działalności restauratorom na podstawie rządowego rozporządzenia jest nielegalne, co potwierdzają orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów tegoż rozporządzenia przez policję oraz sanepid. Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przy zachowaniu reżimu sanitarnego dałoby szansę na prowadzenie i utrzymanie biznesu, zatrudnianie pracowników oraz opłacanie opłat i podatków.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechanów przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wymagalnej do dnia 31 stycznia 2021 roku. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty zostanie ona zwrócona. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców jednorazowo opłaty za cały 2021 rok zwrotowi będzie podlegała 1/3 części wniesionej opłaty. Termin na wniesienie drugiej oraz trzeciej raty opłaty zostanie przedłużony do 31 października 2021 roku. W przypadku utrzymania przez rząd dalszego zakazu działalności dla branży gastronomicznej miasto rozszerzy zwolnienie na kolejne raty.

 

Czy inne samorządy podejmą podobne decyzje?