Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Blisko 90% głosów na TAK! Mieszkańcy gminy Nowe Miasto za powrotem na mapę polskich miast

Zdjęcie aktualności Blisko 90% głosów na TAK! Mieszkańcy gminy Nowe Miasto za powrotem na mapę polskich miast

 

Ponad 1 200 mieszkańców gminy Nowe Miasto wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania, a w zasadzie przywrócenia, statusu miasta miejscowości Nowe Miasto. W zdecydowanej większości opowiedzieli się oni na TAK.

 

Wśród 1 125 ważnie oddanych głosów aż 88% było właśnie takiego zdania. Niespełna 90 osób, co w przeliczeniu stanowi 7% biorących udział w konsultacjach, opowiedziało się na NIE, a blisko 60 osób wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że po odpowiedniej uchwale Rady Gminy, za pośrednictwem wojewody mazowieckiego, wniosek trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Rada Ministrów podejmie decyzję czy Nowe Miasto odzyska status miasta.

 

 

Komentuje Sławomir Zalewski, wójt gminy Nowe Miasto. Warto dodać, że w konsultacjach społecznych wzięło udział 27% uprawnionych do głosowania, których w gminie było ponad 4,5 tysiąca. Przypomnijmy jeszcze - Nowe Miasto uzyskało prawa miejskie już w 1420 roku, ale niespełna 470 lat później utraciło je na mocy ukazu carskiego. W minionym tygodniu poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych w gminie Baboszewo. Tam za nadaniem statusu miasta miejscowości Baboszewo było ponad 60% głosujących.

 

 

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (GŁOSOWANIA) W SPRAWIE NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI NOWE MIASTO

 

liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu - 1213, co stanowi 27% ogółu uprawnionych do głosowania w tym:

  1. liczba głosów nieważnych88 co stanowi 7% wszystkich oddanych głosów,

  2. liczba głosów ważnych - 1125 (stanowiąca podstawę do wyliczenia wyników konsultacji), w tym:

 

- głosy na "TAK" - 981, co stanowi 88% wszystkich ważnych głosów,

- głosy na "NIE" - 86, co stanowi 7% wszystkich ważnych głosów,

- głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ" - 58, co stanowi 5% wszystkich ważnych głosów.