Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Blisko sto projektów sołeckich ze wsparciem samorządu Mazowsza

Zdjęcie aktualności Blisko sto projektów sołeckich ze wsparciem samorządu Mazowsza Samorząd Mazowsza

W ramach 4 edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 samorząd Mazowsza wesprze blisko setkę projektów sołeckich z naszego regionu. Na liście projektów, które otrzymają wsparcie znalazły się m.in. gminy Raciąż, Drobin, Płońsk, Załuski, Baboszewo, Nowe Miasto, Czerwińsk nad Wisłą, czy Joniec. Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Gminy otrzymały środki m.in. nowe place zabaw, chodniki, oświetlenie uliczne, czy remonty świetlic wiejskich. Pełną listę beneficjentów można znaleźć na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Powiat płoński:

Gmina Baboszewo

Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomierzyn

10 000,00 zł

Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn

10 000,00 zł

Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy

10 000,00 zł

Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej w sołectwie

Cieszkowo Kolonia

10 000,00 zł

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie

10 000,00 zł

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin

10 000,00 zł

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie

Cywiny Wojskie

10 000,00 zł

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie

Budy Radzymińskie

10 000,00 zł

Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Dłużniewo

10 000,00 zł

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie

Goszczyce Poświętne

10 000,00 zł

 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódźc

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn

10 000,00 zł

 

Gmina Joniec

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Proboszczewice

10 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wrona

9 946,70 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Królewo

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości

Adamowo

10 000,00 zł

 

Gmina Naruszewo

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo

10 000,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potyry

10 000,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki

10 000,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk

10 000,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo

10 000,00 zł

Budowa ogrodzenia oraz montaż urządzenia zabawowego na placu

zabaw w miejscowości Strzembowo

10 000,00 zł

Gmina Nowe Miasto

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Kadłubówka

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Jurzynek

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Nowosiółki

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Miszewo B

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Zakobiel

10 000,00 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie

sołectwa Czarnoty

10 000,00 zł

 

Gmina Płońsk

 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szeromin

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Strachówko

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Raźniewo

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Dalanówek

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Lisewo

10 000,00 zł

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Brody

10 000,00 zł

Remont ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości

Koziminy Nowe

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości

Koziminy Stachowo

10 000,00 zł

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kownaty

10 000,00 zł

 

Gmina Raciąż

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Nowy Komunin

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Złotopole

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Witkowo

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Dobrska-Kolonia

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Kocięcin-Brodowy                                      

10 000,00 zł

Remont budynku gminnego na działce o nr. ewid. 1/1 w miejscowości

Szapsk - KGW

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Zdunówek

10 000,00 zł

Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 66/1 w miejscowości

Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne

10 000,00 zł

Zagospodarowanie działki gminnej nr. ewid. 328 w miejscowości

Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne

10 000,00 zł

Remont budynku strażnicy OSP Bogucin

10 000,00 zł

Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 64/4 w miejscowości

Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne -

wykonanie ogrodzenia

10 000,00 zł

Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Malewo

10 000,00 zł

 

Gmina Załuski

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin

10 000,00 zł

Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości

Nowe Wrońska

10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska

10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec

10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo

10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice

10 000,00 zł

 

Gmina Sochocin 

Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości

Kuchary Żydowskie

10 000,00 zł

Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości

Milewo

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Koliszewo

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budy Gutarzewskie

10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Rzy

10 000,00 zł