Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck.

Zdjęcie aktualności Budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck.

Prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej realizowane są w ramach funduszu sołeckiego. Od 2016 roku zamontowano monitoring oraz alarm w świetlicy, wstawiono okna, wykonano podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. W 2019 roku Gmina Glinojeck pozyskała środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. „Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki”.

W ramach zadania został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- instalacja elektryczna wewnętrzna, w tym: tablice rozdzielcze, przewody elektroenergetyczne, osprzęt instalacyjny, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, pomiary i próby montażowe,

- wewnętrzna instalacja kanalizacyjna,

- tynki wewnątrz budynku świetlicy.

W bieżącym roku planowane jest dokończenie tynków w pozostałej części świetlicy oraz przygotowanie posadzki w sali głównej.