Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Burmistrz Raciąża z absolutorium za wykonanie budżetu

Zdjęcie aktualności Burmistrz Raciąża z absolutorium za wykonanie budżetu XXIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu |

Podczas dzisiejszej XXIII sesji Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Mariuszowi Godlewskiemu Burmistrzowi Raciąża wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Podczas sesji burmistrz Raciąża przedstawił zebranym sprawozdanie za ostatni miesiąc, a następnie raport o stanie budżetu miasta za 2020 rok. Po debacie nad raportem stanu gminy radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi miasta Raciąż Mariuszowi Godlewskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Powiedział burmistrz, Mariusz Godlewski. Za głosowało 14 radnych, 1 osoba była nieobecna.