Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Ciechanów na liście stu miejscowości, które zyskają nową obwodnicę

Zdjęcie aktualności Ciechanów na liście stu miejscowości, które zyskają nową obwodnicę fot. maps.google.pl

 

Dziewięć obwodnic w województwie mazowieckim zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury rządowym Programie budowy 100 obwodnic, które mają powstać do końca 2030 roku. Na liście inwestycji znalazły się m.in. Pułtusk oraz Ciechanów.

 

Budowa obwodnicy Ciechanowa to nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

 

- Wykonane zostanie tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej, które wskażą planowany przebieg obwodnicy Ciechanowa. Przewiduje się, że będzie miała ona około 16 kilometrów i ominie Ciechanów po jego południowej stronie. Jednoznaczny przebieg trasy, która będzie miała klasę GP, czyli głównej o ruchu przyspieszonym, zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej - wyjaśnia Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie po podpisaniu Programu Inwestycyjnego, a tym samym przyznaniu środków finansowych. Podstawowym celem budowy obwodnicy Ciechanowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60.

 

- Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie - dodaje Małgorzata Tarnowska.

 

Jak zapewnia GDDKiA zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.