Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Ciechanowianie wybrali projekty w budżecie obywatelskim

Zdjęcie aktualności Ciechanowianie wybrali projekty w budżecie obywatelskim

 

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostanie 10 projektów osiedlowych i 6 zadań ogólnomiejskich. O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W tym roku ważny głos oddało 4 446 ciechanowian. Koszt zakwalifikowanych do realizacji zadań to 1 673 119,7 zł.
O realizację w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego rywalizowało 29 projektów. Głos można było oddać na jeden z 18 projektów osiedlowych i jeden z 11 ogólnomiejskich.

O zwycięstwie projektów ogólnomiejskich zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. W tej kategorii największą popularność zyskał projekt dotyczący drugiego etapu remontu świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajęlo zadanie związane z rewitalizacją Kąpieliska „Krubin”, a trzecie - budowa miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego. Największą liczbę głosów spośród projektów osiedlowych zdobył projekt Miejskiego Przedszkola nr 6 z osiedla Śródmieście „Figloraj – edukacja i zabawa”.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich”, podobnie jak w ubiegłym roku, zwyciężyły te o tematyce sportowej. Zrealizowane zostaną trzy zadania: reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów, wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów i druga edycja bezpłatnego cyklu zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia i ich rodziców.

Głosowanie trwało od 1 do 28 lutego. W tym roku wzięło w nim udział blisko 5 tys. osób. Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez internet. Ważny głos oddało 4446 osób, Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane lub głosując „papierowo” zaznaczył więcej niż dwa projekty. W 9 przypadkach głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych.


ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:

OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”

1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap.
Projekt zakłada odprowadzenie wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Kosztorys obejmuje dokumentację projektową oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku drogi ok. 90 m od wjazdu z ul. Batalionów Chłopskich przed budynkiem nr 9 i wymianę słupów oświetleniowych z okablowaniem.
Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „BLOKI”
1. „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.
Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw – usunięcie starych i uszkodzonych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych (huśtawek, karuzeli, tablic edukacyjnych, sprężynowca i ławek) i mini parku linowego.
Pomysłodawca: Agnieszka Komorowska
Koszt: 98 000 zł

OSIEDLE „KARGOSZYN”
1. Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.
Celem projektu jest modernizacja placu zabaw usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. Projekt zakłada zakup sprzętu składającego się z piaskownicy, karuzeli i innych elementów oraz stworzenia kącika dydaktycznego (tablicy kredowej, stolików z ławkami, głuchego telefonu, stacji meteorologicznej i eko-memory).
Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 96 200 zł

OSIEDLE „KWIATOWE”
1. Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej.
Projekt dotyczy montażu minirampy na placu zabaw przy ul. Wesołej. Rozmiar rampy pozwala na jazdę na niej zarówno początkującym, jak i zaawansowanym zawodnikom. Kosztorys obejmuje zakup, transport i montaż rampy oraz wykonanie wokół niej nawierzchni.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „PŁOŃSKA”
1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap.
Głównym założeniem projektu jest wykonanie II etapu modernizacji parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada budowę miejsc postojowych dla około 24 samochodów, montaż oświetlenia i demontaż ogrodzenia parkingu.
Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”
1. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.
Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni znajdującej się na osiedlowym placu zabaw z kamienistej na bezpieczną.
Pomysłodawca: Renata Iwańska, Piotr Wojciechowski
Koszt: 99 264 zł

OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”
1. „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
Projekt dotyczy stworzenia na terenie ogrodu przedszkolnego bezpiecznego placu zabaw. Kosztorys obejmuje wyrównanie terenu i wysiew trawy oraz montaż nowych urządzeń m.in. bujaków, huśtawki, zamykanej piaskownicy, zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury.
Pomysłodawca: Barbara Tyjeńska-Pełka
Koszt: 99 965,70 zł

OSIEDLE „SŁONECZNE”
1. II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”
1. Figloraj – edukacja i zabawa.
Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6, która ma polegać na wyposażeniu placu w nowe, bezpieczne zabawki typu autko i kolejka z wagonem, utworzenie ścieżki sensorycznej z elementów drewnianych oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z grami i zabawami o tematyce przyrodniczej.
Pomysłodawca: Aneta Rutkowska
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ZACHÓD”
1. „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.
Przedmiotem projektu jest rozbudowę kącika rekreacyjno-zabawowego, znajdującego się u zbiegu ulic: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego i Osterwy o dodatkowe urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną oraz plenerowe stoły do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, ping-ponga, szachy i chińczyka.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 90 790 zł
Na osiedlach: „Aleksandrówka” i „Podzamcze” nie zostały zgłoszone żadne projekty.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

1. „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.
Założeniem projektu jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z rodzin dysfunkcyjnych, a także modernizacja wejścia głównego budynku TPD.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 199 000 zł
2. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.
Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wykonanie oświetlenia głównego ciągu pieszo-rowerowego, przebiegającego dookoła zbiornika wodnego (25 słupów) oraz utworzenie zielonych ekranów (szpaleru drzew) odgradzających kąpielisko od ul. Sońskiej.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł
3. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.
Projekt zakłada budowę parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego na osiedlu Kwiatowe, na terenie rekreacyjnym przy ul. Wesołej. Zadanie obejmuje budowę zestawu trampolin ziemnych oraz klatki OCR (konstrukcji z przeszkodami).
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 199 900 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE”

1. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.
Realizacja projektu ma umożliwić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych poprzez zapewnienie opłaty kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich zgodnie z przepisami związku piłkarskiego, zapewnienie opieki trenerów, zakup odzieży i sprzętu sportowego do treningów oraz promocję.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł
2. „Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani” – reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów.
Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2022/2023, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup szalików, koszulek kibica, flag i akcesoriów do kibicowania.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł
3. „Bezpieczna rodzina 2.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.
Jet to kontynuacja poprzedniej edycji projektu. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Cykl zajęć jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia będą odbywały się w systemie dziecko-rodzic.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł