Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Co z nieużytkami w Szerominku? Czy Gmina wiejska Płońsk ma wobec nich jakieś plany?

Zdjęcie aktualności Co z nieużytkami w Szerominku? Czy Gmina wiejska Płońsk ma wobec nich jakieś plany?

Gmina Płońsk posiada w Szerominku ponad 4 hektary nieużytków, zniszczonych częściowo przez pożar torfu. W większości są to tereny zalewowe rzeki Płonki.

Wybudowanie na tym terenie zbiorników gromadzących spływającą z rzeki wodę wpłynęłoby na zmianę poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem wody dla rolnictwa i rekreacji oraz gromadzenia wody w trakcie suszy.

Niestety Gmina Płońsk nie podjęła jeszcze żadnych decyzji odnośnie tych terenów. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem Programu Rewitalizacji.

- W ramach opracowania Programu Rewitalizacji, gmina zajmuje się obecnie wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.in. dla sołectwa Szerominek. W przypadku zdiagnozowania zjawisk kryzysowych na tym terenie zostanie przeprowadzona dogłębna analiza tego obszaru i niniejszy obszar zostanie wpisany w Program Rewitalizacji Gminy Płońsk, a następnie zostaną podjęte stosowne działania odnośnie zagospodarowania terenu – odpowiada Emilia Fijałkowska z wydziału ds. Mienia komunalnego i Gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Płońsku.

W budżecie Gminy na rok 2020 nie ma zaplanowanych środków na inwestycje związane z małą retencją.