Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Czas konsultacji. Jak odpowiedzą mieszkańcy gminy Baboszewo?

Zdjęcie aktualności Czas konsultacji. Jak odpowiedzą mieszkańcy gminy Baboszewo?

 

Gmina Baboszewo robi kolejny krok, by w styczniu 2022 roku świętować nadanie praw miejskich. Po przyjętej przez radę gminy uchwale teraz czas na konsultacje społeczne, które samorząd zobligowany jest przeprowadzić w pierwszym kwartale tego roku tak by najpóźniej do 31 marca, przesłać dokumenty do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.

- Konsultacje społeczne odbywać będą się na kilka sposobów w terminie od 22 lutego a 15 marca. Pierwsza forma polegała będzie na rozdaniu sołtysom odpowiednich kart do głosowania. Sołtysi rozniosą karty w swoich sołectwach. Zagłosować można również za pomocy naszej strony internetowej lub też dostarczyć ją bezpośrednio do urzędu - powiedział Bogdan Pietruszewski, wójt gminy Baboszewo.

Pod każdą wypełnioną kartą należy złożyć podpis. W najbliższym tygodniu odbędą się spotkania dla sołtysów podczas, których zapoznani zostaną oni z poprawnymi zasadami wypełnienia karty. Przypomnijmy, że w tym roku o odzyskanie praw miejskich stara się również Nowe Miasto.