Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Czy można poprawić jakość wód na terenie powiatu płońskiego?

Zdjęcie aktualności Czy można poprawić jakość wód na terenie powiatu płońskiego?

Na rzece Żurawiance (prawostronny dopływ Płonki) jest 7 jazów, na rzece Płonce też jest jaz, oprócz tego tama na połączeniu Żurawianki i Płonki, oraz tama na wysokości Poświętnego. Niestety jazy są zniszczone, a tamy rozbite. O tym, czy będą prowadzone na tym terenie remonty i naprawa urządzeń piętrzących zapytaliśmy Wody Polskie.

- Na wspomnianym terenie stan urządzeń piętrzących jest nieodpowiedni. W większości kwalifikują się do odbudowy. Ten zły stan to efekt dewastacji i okradania przez osoby trzecie, a także wieloletnich zaniedbań w ich utrzymywaniu przez poprzednich właścicieli prawnych (WZMiUW w Warszawie) – odpowiada Urszula Tomoń, rzecznik prasowa Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.

Dla poprawy stanu jakości wody w rzece wystarczy na niektórych jazach zamontować 1-2 zastawki (deski), przez co spiętrzy się wodę na rzece, ograniczając tym samym jej spływ, gromadząc nadmiar po opadach, podnosząc poziom wód gruntowych, przywracając życie organizmom wodnym, takim jak ryby i rośliny.

- Tam, gdzie jest to możliwe podejmowane są piętrzenia. Sukcesywnie będziemy przywracać sprawność wszystkich jazów. W wielu przypadkach wiąże się to z uzyskaniem szeregu decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę – odpowiada Urszula Tomoń, rzecznik prasowa Wód Polskich.

W tym roku na terenie powiatu płońskiego, jak informują Wody Polskie, planowa jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 0+700, gmina Raciąż, powiat płoński”. Realizacja tej inwestycji prowadzona będzie w ramach Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.