Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Członkowie Rady Społecznej SP ZZOZ odmówili udziału w posiedzeniu. K. Wrzesiński: "To bojkot szpitala"

Zdjęcie aktualności Członkowie Rady Społecznej SP ZZOZ odmówili udziału w posiedzeniu. K. Wrzesiński:

Wójtowie i burmistrzowie powiatu płońskiego oraz członkowie Rady Społecznej płońskiego szpitala zrezygnowali z udziału w dzisiejszym posiedzeniu Rady. Nieobecni podpisali się pod stanowiskiem argumentując to: niepoinformowaniem Rady Społecznej Szpitala w Płońsku o odwołaniu ze stanowiska dyrektora placówki Pawła Obermeyera i powołaniu przez Zarząd Powiatu p. o. dyrektora Marcina Ozdarskiego, lekceważącym stosunkiem wobec pisma Wójta Gminy Raciąż w którym pytał co zmieniło się w przepisach podczas pandemii, że zwoływane jest posiedzenie SP ZZOZ, opinii prawnej mecenasa oraz negatywnej i nieobiektywnej polityce dotyczącej płońskiego szpitala.

 

O rezygnacji z udziału w posiedzeniu zdecydowało poczucie, że jesteśmy lekceważeni i traktowani instrumentalnie oraz niepoważnie. Nastąpiło odwołanie dyrektora Pawła Obermeyera niezgodnie z regulaminem Rady Społecznej SP ZZOZ, ponieważ powinniśmy być powiadomieni i powinna być nasza opinia w tej sprawie. Wystąpiliśmy na drodze pisemnej z prośbą o spotkanie i wyjaśnienie a także uzyskanie 

wiążących informacji, ponieważ do tej pory ich nie ma. Kiedy wystąpiliśmy o takie spotkanie do przewodniczącego Rady Krzysztofa Wrzesińskiego to otrzymaliśmy odpowiedź, że nie może się z nami spotkać, popierając to opinię prawną, że działalność członków Rady Społecznej nie ma charakteru realizacji czynności zawodowych i zadań służbowych a dotyczy charakteru społecznego to w czasach pandemii nie można się spotykać. Niewiele później przewodniczący zwołał Radę Społeczną choć pandemia się rozwija - powiedział reprezentujący w Radzie Miasto Płońsk Andrzej Pietrasik.

 

Decyzja o nieuczestniczeniu w obradach posiedzenia zapadła w środę, jednak dopiero dziś z podpisami dotarła do Przewodniczącego, który nie zgadza się z zarzutami przedstawianymi przez członków rady społecznej szpitala.

 

Niezrozumiałym dla mnie jest stanowisko Burmistrza Płońska i niektórych Wójtów w sprawie bojkotu Rady Społecznej Szpitala, bo tak naprawdę jest to bojkot szpitala. Nie rozumiem zarzutu – nie wiem, pod czyim adresem skierowanego - „negatywnej i nieobiektywnej polityki dotyczącej płońskiego szpitala”, ale najbardziej nie rozumiem tego, że samorządowcy nie chcą o szpitalu rozmawiać, szczególnie teraz w czasie epidemii,

także w kontekście zmian, które zaszły w szpitalu, i za które Zarząd Powiatu Płońskiego bierze odpowiedzialność. Nie uchylamy się od rozmów na ten temat. Dziś na Radzie Społecznej pełniący obowiązki dyrektora miał przedstawić aktualną sytuację szpitala, taki bilans otwarcia po miesiącu pracy. Przedstawiciele samorządów, którzy przy różnych okazjach deklarują swoją troskę o szpital, nie interesują się tak naprawdę tym szpitalem i jego sprawami. Interesują ich tylko sprawy personalne i kadrowe, kto jest, a kto nie jest dyrektorem, a nie w jakiej kondycji finansowej i organizacyjnej przejął szpital nowy dyrektor - odpowiedział Krzysztof Wrzesiński, Przewodniczący Rady Społecznej SP ZZOZ w Płońsku w odnosząc do stanowiska członków Rady zawartego w piśmie z dnia 24.04.2020.

 

Sprawa zapewne będzie kontynuowana na kolejnej Radzie Społecznej, której terminu na razie nie wyznaczono. Jeśli do niej oczywiście dojdzie.