Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Gminy i miasta pow. płońskiego z dofinansowaniem samorządu Mazowsza

Zdjęcie aktualności Gminy i miasta pow. płońskiego z dofinansowaniem samorządu Mazowsza

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dzięki „Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Do powiatu płońskiego trafi blisko 480 tys. zł na realizację prawie 50 projektów.

 

- W obecnej sytuacji samorządów każde pozyskane środki zewnętrzne są na wagę złota, dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia od samorządu województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 238 tys. zł - podkreśla Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski – W tym otrzymaliśmy 50 tys. zł dotacji w ramach MIAS 2020, po 10 tys. zł na każde sołectwo, poza tym 88 tys. zł na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy i 100 tys. zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kroczewo – dodaje wójt.

 

Środki na zakup wozu strażackiego z powiatu płońskiego otrzyma także gmina Czerwińsk nad Wisłą oraz Baboszewo. Na dodatkowe środki, tym razem na wymianę ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sierakowo”, może liczyć Raciąż. Samorządy podpisały także umowy na działania służące ochronie powietrza. Z powiatu płońskiego są to gminy Baboszewo, Joniec, Sochocin, Raciąż (zarówno miasto, jak i gmina), Płońsk, Załuski oraz Naruszewo. Lista beneficjentów wraz z opisem zadania dostępna jest poniżej.

 

Lista dofinansowanych projektów w ramach MIAS z powiatu płońskiego

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Baboszewo

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark

10 000 zł

2.

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno

10 000 zł

3.

Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka

10 000 zł

4.

Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe

10 000 zł

5.

Modernizacja świetlicy wiejskiej i wykonanie jej ogrodzenia w sołectwie Rzewin

10 000 zł

6.

Czerwińsk nad Wisłą

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola

10 000 zł

7.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Radzikowo

10 000 zł

8.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Przybojewo

10 000 zł

9.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łbowo

10 000 zł

10.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chociszewo

10 000 zł

11.

Dzierzążnia

Budowa chodnika w miejscowości Gumowo

10 000 zł

12.

Budowa energooszczędnego oświetlenia dla sołectwa Chrościn

10 000 zł

13.

Aktywizacja sołectwa Nowe Kucice

10 000 zł

14.

Remont świetlicy w Kucicach wraz z wyposażeniem

10 000 zł

15.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubowo

10 000 zł

16.

Joniec

Zakup solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości Joniec-Kolonia

10 000 zł

17.

Zakup solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości Sobieski

10 000 zł

18.

Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin

10 000 zł

19.

Remont podłogi i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w sołectwie Krajęczyn

10 000 zł

20.

Zakup solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwikowo

10 000 zł

21.

Naruszewo

Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo

10 000 zł

22.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo

10 000 zł

23.

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo

10 000 zł

24.

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary

10 000 zł

25.

Nowe Miasto

Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Wał

9 990 zł

26.

Budowa placu zabaw w miejscowości Bieliny

9 988 zł

27.

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto

10 000 zł

28.

Płońsk

Budowa pomieszczenia sanitariatu dla OSP w miejscowości Siedlin

10 000 zł

29.

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachowo

10 000 zł

30.

Ogrodzenie terenu punktu czerpalnego wody w miejscowości Bogusławice

10 000 zł

31.

Ogrodzenie terenu sportowego w miejscowości Jeżewo

10 000 zł

32.

Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Poczernin

10 000 zł

33.

Raciąż

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie na działce nr ew. 102/1

10 000 zł

34.

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pólka-Raciąż

10 000 zł

35.

Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 203/9 w Łempinie - wykonanie ogrodzenia pod potrzeby boiska do piłki nożnej

10 000 zł

36.

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Jeżewo-Wesel

10 000 zł

37.

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kiniki

10 000 zł

38.

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Folwark-Raciąż

10 000 zł

39.

Sochocin

Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo

10 000 zł

40.

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Ślepowrony

10 000 zł

41.

Remont świetlicy w miejscowości Kondrajec

10 000 zł

42.

Modernizacja rynku w miejscowości Sochocin

10 000 zł

43.

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Smardzewo

10 000 zł

44.

Załuski

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno

10 000 zł

45.

Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy

10 000 zł

46.

Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie

10 000 zł

47.

Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie Sołectwa Kroczewo

10 000 zł

48.

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego Odnawialnymi Źródłami Energi

10 000 zł

 

 

 

Razem: 479 978 zł

 

Wsparcie dla OSP:

 

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą

OSP Stare Radzikowo

płoński

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000 zł

Gmina Załuski

OSP Kroczewo

płoński

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000 zł

Gmina Baboszewo

OSP Dziektarzewo

płoński

średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000 zł

 

Lista beneficjentów programu ochrony powietrza:

 

L.p.

Beneficjent - gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie

1.

Baboszewo Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo

58 400,00 zł

2.

Joniec Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Joniec

75 676,00 zł

3.

Sochocin Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sochocin

70 200,00 zł

4.

Raciąż Gmina Miasto

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż

120 500,00 zł

5.

Płońsk Gmina Miasto

Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku

200 000,00 zł

6.

Załuski Gmina

Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Załuski

88 806,00 zł

7.

Naruszewo Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo

44 155,00 zł

8.

Raciąż Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Raciąż

153 720,00 zł

 

 

Razem:

811 457 złWsparcie dla ROD:

 

Gmina Miasto Raciąż

ROD "SIERAKOWO"

Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „SIERAKOWO”

10 000,00