Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Jazy z terenu powiatu płońskiego zostaną odbudowane

Zdjęcie aktualności Jazy z terenu powiatu płońskiego zostaną odbudowane fot. Radio Płońsk

Jazy na dwóch rzekach w powiecie płońskim zostaną odbudowane. Na rzece Płonce zlokalizowanych jest 6 jazów i 9 stopni wodnych. Na Żurawiance Głównej zlokalizowany jest 1 jaz, 1 zastawka oraz 16 stopni wodnych. W wyniku dewastacji, długoletniej eksploatacji i braku konieczności piętrzenia wody część budowli została wyłączona z użytku lub jest w złym stanie technicznym.

- Planowane prace na jazach mają na celu przywrócenie ich pełnych funkcji tak, aby właściwie prowadzić okresowe piętrzenie wody i retencję. Spowolni to odpływ wody, podwyższy zwierciadło wody gruntowej i stworzy korzystne warunki rozwoju roślin na gruntach przyległych, zapewniając im ochronę przed suszą - informuje Urszula Tomoń, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie. 

Jaz na rzece Żurawiance Głównej w obrębie Szerominka i jaz na rzece Płonce w obrębie Kluczewa zgłoszone zostały do całkowitej odbudowy w ramach zadań inwestycyjnych na lata 2021-2025. Natomiast jazy na Płonce w obrębie Strachówka i Poświętnego zostaną zrewitalizowane. 

O sprawie pisaliśmy też tutaj: https://tiny.pl/9wfrx