Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Jest decyzja WIOŚ w sprawie uciążliwego odoru przy ul. Armii Krajowej

Zdjęcie aktualności Jest decyzja WIOŚ w sprawie uciążliwego odoru przy ul. Armii Krajowej

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę obiektu budowlanego i instalacji przy ul. Armii Krajowej w Płońsku na wniosek Starosty Płońskiego w zakresie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

- W związku z tym, że do WIOŚ wpływały interwencje mieszkańców Płońska dotyczące uciążliwości odorowej. Inspektorzy kilka razy przeprowadzili wizję wokół terenu instalacji. Rzeczywiście był wyczuwalny nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla odpadów ściekowych, nawet w odległości 300 metrów od zakładu. Biorąc to pod uwagę WIOŚ wydał postanowienie negatywnie opiniujące obiekt i instalację pod względem wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska - informuje Milena Nowakowska, rzecznik prasowy WIOŚ w Warszawie.

Jak podkreśla WIOŚ gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

-  Nie może ona powodować uciążliwości poprzez zapach. W tym przypadku ten warunek nie został spełniony, co skutkowało wydaniem właśnie takiej decyzji - stwierdza Milena Nowakowska.

Postanowienie zostało przekazane również do Starosty Płońskiego, a WIOŚ w tej sprawie złożył także wniosek o ukaranie prezesa zarządu spółki do Sądu Rejonowego w Płocku.