Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Każdy może zostać rodzicem zastępczym

Zdjęcie aktualności Każdy może zostać rodzicem zastępczym Fot. zbiory PCPR w Płońsku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku prowadzi liczne działania mające na celu rozwój pieczy zastępczej w powiecie płońskim. Ważnym elementem w tym procesie są szkolenia i edukacja dla kandydatów na zawodową i niezawodową rodziną zastępczą. Takie szkolenia prowadzone są 2 razy w roku na terenie centrum, są bezpłatne, realizowane metodą warsztatową.

- Celem takiego szkolenia jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą, czy też sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wyjaśnia Małgorzata Panek, trenerka kandydatów na rodziny zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Szkolenie zazwyczaj poprzedzone jest badaniami psychologiczno-pedagogicznymi i wizytą w miejscu zamieszkania kandydata na rodzinę zastępczą. Jak podkreśla Małgorzata Panek, szkolenia przynoszą wiele korzyści obu stronom.

- Szkolenie przynoszą też dużo korzyści każdej ze stron, zarówno nam trenerom, jak również samym kandydatom. Jest taka możliwość bliższego poznania się, wymiany doświadczeń, powstają też nowe przyjaźnie między uczestnikami.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia. W PCPR w Płońsku szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze prowadzone są od 2015 roku.

Decyzja o zostaniu rodziną zastępczą z pewnością nie jest łatwa, ale coraz więcej osób podejmuje się tej roli.

- Od dłuższego już czasu się nad tym zastanawiałam i stwierdziłam, że mogę też podjąć taką decyzję i zdecydowałam, że chcę zostać taką rodziną zastępczą, spróbować jak to jest, patrząc na to z drugiej strony. Tą decyzję, każdy musi podjąć sam. Wiadomo, że są wątpliwości związane z podjęciem tej decyzji, ale wątpliwości nie są niczym złym. Do tej decyzji się dorasta i ona musi w nas dojrzeć - stwierdza Anna Ciszewska, pracownik PCPR-u i kandydatka na rodzinę zastępczą zawodową.

Na terenie powiatu płońskiego w 2020 roku funkcjonowało 70 rodzin zastępczych. Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej i warunków, jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zawodowym można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.