Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Konwent wójtów i burmistrzów o funkcjonowaniu płońskiego szpitala

Zdjęcie aktualności Konwent wójtów i burmistrzów o funkcjonowaniu płońskiego szpitala

 

Oświadczenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie funkcjonowania SPZ ZOZ w Płońsku:

 

W imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin, potencjalnych pacjentów płońskiego szpitala, wyrażamy nasze poważne obawy związane z aktualną sytuacją w SPZZOZ w Płońsku.

 

Informacje medialne, oświadczenia pracowników placówki, argumenty przedstawione przez lekarzy podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego (11 maja 2021 r.), brak komunikacji pomiędzy dyrekcją a personelem, odejścia z pracy kolejnych uznanych i szanowanych pracowników, a także bierna postawa Zarządu Powiatu Płońskiego dowodzą jednoznacznie, że szpital w Płońsku funkcjonuje źle i nie może zagwarantować bezpieczeństwa leczących się w nim pacjentów – mieszkańców naszych gmin.

 

Martwi nas fakt uzyskiwania rozbieżnych danych dotyczących sytuacji finansowej szpitala. Kwoty podawane przez dyrektora placówki znacząco różnią się od informacji przekazywanych przez lekarzy w trakcie spotkań i sesji Rady Powiatu Płońskiego.

 

Mimo że każdy z nas – wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego – ma różne poglądy i reprezentuje różne stowarzyszenia lub partie polityczne, uważamy zgodnie, że szpital nie powinien być przedmiotem polityki, a decyzje kadrowe winny być podejmowane nie z tzw. „klucza partyjnego”, ale na podstawie dorobku zawodowego, doświadczenia, oddania służbie zdrowia i zwykłej uczciwości.

 

Stoimy na stanowisku, że szpital w Płońsku wymaga pilnych i zdecydowanych działań – zarówno na poziomie świadczonych usług medycznych, jak również dotyczących polityki kadrowej. Potrzebujemy sprawnie działającego zespołu lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także odpowiedzialnego personelu niemedycznego, szacunku i troski wobec pacjentów i uznania wobec codziennej, ciężkiej pracy medyków.

 

Wzywamy dyrekcję SPZZOZ w Płońsku, a także Zarząd Powiatu Płońskiego do wzięcia odpowiedzialności za zarządzaną placówkę. Domagamy się pilnego wyjaśnienia zaistniałych problemów, podjęcia działań chroniących szpital, a przede wszystkim życie i zdrowie pacjentów oraz przeprowadzenia niezależnej kontroli w placówce.