Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Kultura w sieci w Raciążu

Zdjęcie aktualności Kultura w sieci w Raciążu zbiory MCKSiR w Raciążu

W ramach projektu „Kultura w sieci” na którego realizację Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu pozyskało 29 tys. zł przeprowadzona zostanie akcja pn. "(Za)siegnij kultury!". Utworzony zostanie portal internetowy obejmujący działania z zakresu kultury i upowszechniania informacji, związany z lokalną i regionalną kulturą, tradycją, zwyczajami oraz dziedzictwem narodowym. Dofinansowanie pokrywające 100 % kosztów zadania zostało pozyskane w ramach Programu Kultura w sieci realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

- Cieszymy się z pozyskanego dofinansowania. Od dłuższego czasu planowaliśmy uruchomienie portalu, który będzie gromadził, ale także w pewnym sensie kreował ofertę kulturalno-społeczną regionu. Chcemy promować ofertę naszego Centrum Kultury, jak również wspierać działania organizacji pozarządowych: Stowarzyszeń, Fundacji czy Kół Gospodyń Wiejskich, które często są naszymi partnerami przy organizacji licznych wydarzeń. Każdy z nas ma coś ciekawego do pokazania, zaoferowania mieszkańcom, a nowy portal ma ułatwić dostęp do informacji o organizowanych działaniach oraz być niejako platformą do wymiany pomysłów i zawierania współpracy między różnymi podmiotami - podkreśla Artur Adamski, dyrektor MCKSiR. 

Utworzenie portalu internetowego prowadzonego „przez mieszkańców dla mieszkańców” wpłynie na wzrost partycypacji członków lokalnego społeczeństwa w upowszechnianiu tradycji i kultury oraz lokalnego dziedzictwa. Portal podzielony zostanie na działy tematyczne: wydarzenia kulturalne lokalne - kalendarz, biblioteka i możliwość rezerwacji książek, lokalne zasoby kulturalne, poznaj lokalnych twórców i artystów, kup bilet, zapoznaj się z lokalną historią kultury i sztuki oraz dziedzictwie narodowym, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich – zrzeszaj się i działaj na rzecz kultury. Na portalu znaleźć będzie można mapę z lokalizacjami siedzib organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich działających na tym obszarze, działania jakich się podejmują oraz tradycje i zwyczaje jakie panują na tych terenach oraz wydarzenia kulturalne powstałe z inicjatywy samych mieszkańców.

 

Ponadto w ramach portalu poza kalendarzem i mapą kultury użytkownicy będą mogli korzystać z ciekawych artykułów, zdigitalizowanych w ramach e-kultury, zbiory informacji o ofercie edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, a także o warsztatach, kursach i przeglądach prowadzonych w regionie, a także wiele innych ciekawych informacji, które mają tworzyć jak najszerszy obraz przejawów działalności artystycznej i kulturalnej w regionie.

 

Dodatkowo korzystać będą z działań towarzyszących, tj. warsztatów i działań kulturalno - edukacyjnych on-line. Portal ma być miejscem, które pozwoli gromadzić i systematyzować informacje o kulturze w regionie, a także o miejscach i obiektach z nią historycznie/dziejowo związanych. Ma być również dla instytucji, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, animatorów, twórców miejscem promocji i prezentacji ich dorobku i działalności.

- Projekt przewiduje organizację warsztatów on-line, które docelowo będą mogły służyć jako instrukcje do realizacji pewnych działań przez samych odbiorców. Ciekawostką, która zasługuje na uwagę będzie zakup krosna tkackiego, które będzie tworzone na nasze indywidualne zamówienie. Krosno zostanie wykorzystane do uruchomienia nowych warsztatów w ramach działania „ginące zawody” - podkreśla Artur Adamski.

Działaniami uzupełniającymi utworzenie portalu internetowego będą działania edukacyjno - kulturalne on-line: opowiadanie bajek on-line przez ciocię Matyldę, zajęcia teatralne, w tym teatrzyki kukiełek i pacynek on-line, robótki ręczne na krośnie, szydełku, drutach Babci Danusi oraz warsztaty rękodzielnicze on-line.

 

Głównym celem zadania, który uda się osiągnąć poprzez utworzenie portalu internetowego oraz działań towarzyszących - warsztatów on-line, jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez realizację projektu upowszechniającego dorobek kultury i zwiększającego obecność kultury w życiu społecznym, której odbiór następował będzie bez wychodzenia z domów poprzez narzędzia on-line.