Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Mieszkańcy skarżą się na ... smród!

Zdjęcie aktualności Mieszkańcy skarżą się na ... smród! Fot. archiwum

Od kilku dni dopływają do nas informacje od mieszkańców Płońska, którzy skarżą się na nieprzyjemny zapach w pobliżu zakładu "Petrochem". Smród od ponad dwóch tygodni zatruwa powietrze. Co jest przyczyną tego stanu? Była już w tej sprawie interwencja policji, wraz z pracownikiem Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego i Strażą Miejską.

W ubiegłym tygodniu zostaliśmy poinformowani o nieprzyjemnym zapachu jaki unosi się przy ul. Armii Krajowej w Płońsku. Wskazane przez osoby zgłaszające miejsce, hala magazynowa, gdzie składowane mają być odpady ściekowe, zostało sprawdzone przez policjantów razem ze strażnikami miejskimi i pracownikiem referatu ochrony środowiska Urzędu Miasta w Płońsku. Na chwilę obecną sprawą zajmować się będzie wyżej wymieniony referat. W przypadku stwierdzenia, że doszło do jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa - przestępstwa lub wykroczenia, w płońskiej komendzie wszczęte zostanie stosowane postępowanie - poinformowała podkom. Kinga Drężek - Zmysłowska, rzecznik prasowy KPP w Płońsku. 

Starostwo Powiatowe w Płońsku, do którego zwróciliśmy się z tą sprawą odpowida, że aktualnie trwa postępowanie w sprawie zmiany decyzji wydanej dla spółki EKO-ERDE Sp. z o.o. - zezwolenia na przetwarzanie odpadów - osadów ściekowych prowadzące do wytworzenia środka poprawiającego właściwości gleby, z miejscem prowadzonej działalności przy ul. Armii Krajowej.

W ramach tego postępowania wymagana jest kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska. Na chwilę obecną płońskie starostwo nie dysponuje informacją o terminie przeprowadzenia kontroli przez WIOŚ. Do dziś ta kontrola nie została przeprowadzona. Efektem kontroli będzie wydanie postanowienia opiniującego zmianę decyzji, od którego zależy rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. Wskazane przedsięwzięcie znajduje się na terenie, dla którego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Płońska przewiduje: przemysł, składy magazyny, rzemiosło i inne funkcje pokrewne, ewentualne uciążliwości obiektu nie mogą wykraczać poza granice lokalizacji ani też kolidować z sąsiednią funkcją mieszkaniową.

- Dodatkowym warunkiem wydanej przez Starostę Płońskiego i obowiązującej do dziś decyzji jest konieczność zachowania zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego. Do dziś do Starostwa Płońskiego nie wspłynęły żadne skargi ani uwagi od mieszkańców okolicznych nieruchomości dotyczące ewentualnych uciążliwości, związanych z realizacją wyżej wymienionej dezycji - informuje Zbigniew Leszczyński, kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Do sprawy będziemy wracać.