Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Płońskie targowisko na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Zdjęcie aktualności Płońskie targowisko na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 27 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach powyższego programu. Na liście znalazł się projekt Płońska. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano w maju tego roku. Planowana całkowita wartość projektu – 1 990 424,65 zł. Uzyskane dofinansowanie – 1 000 000,00 zł (63,63%). Planowany okres realizacji – lata 2020-2021.

W ramach modernizacji małego targowiska zaplanowano m.in.: zadaszenie ponad 80 proc. powierzchni handlowej, wyburzenie starych i budowę 6 nowych pawilonów handlowych wyposażonych w urządzenia sanitarno-higieniczne, montaż nowych stoisk handlowych, budowę ogólnodostępnego sanitariatu (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), wyznaczenie powierzchni pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, w tym ekologicznych produktów rolno-spożywczych, prace w zakresie infrastruktury technicznej - targowisko będzie oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w kanalizację deszczową.

Targowisko będzie oznaczone nazwą „Mój rynek” oraz unijnym logo produkcji ekologicznej.