Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Półtora tysiąca złotych na sprzęt komputerowy dla uczniów. ARiMR czeka na wnioski do 30 grudnia

Zdjęcie aktualności Półtora tysiąca złotych na sprzęt komputerowy dla uczniów. ARiMR czeka na wnioski do 30 grudnia

 

Prawie do końca roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pomóc w wysokości 1,5 tys. zł na rodzinę.


Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek złożony do biura powiatowego agencji. Są jednak pewne wymagania, o których powiedział nam Marcin Malatyński, kierownik płońskiego biura.

- Pomoc będzie przysługiwała rodzinie, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021; w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – wymienia Marcin Malatyński.


O wsparcie ubiegać się mogą także rodziny, w których łączny dochód uzyskany przez rodziców lub opiekunów w 2019 roku, podzielony na poszczególnych członków nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1,2 tys. zł miesięcznie, ale także rodziny, które nie otrzymały w ostatnich trzech latach sprzętu zakupionego ze środków publicznych i środków organizacji pozarządowych, bądź zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

- Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 roku. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.; kopie zeznań podatkowych za 2019 rok oraz kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10 grudnia 2020 roku - podkreśla Marcin Malatyński.


Wnioski można składać do 30 grudnia, a szczegóły wraz z projektami wniosków znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.