Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Poznaliśmy wyniki próbek wody pobranej z zanieczyszczonej Raciążnicy

Zdjęcie aktualności Poznaliśmy wyniki próbek wody pobranej z zanieczyszczonej Raciążnicy fot. zbiory WIOŚ

W czerwcu inspektorzy WIOŚ podjęli działania w związku zanieczyszczeniem rzeki Raciążnicy, prawdopodobnie niedostatecznie oczyszczonymi ściekami pochodzącymi z zakładu produkcyjnego w Raciążu. Podczas kontroli interwencyjnej wykonane zostały badania prób ścieków oraz wód powierzchniowych rzeki. Badania terenowe próbek wody powierzchniowej wykazały, że nie spełniała ona wymagań określonych dla stanu dobrego, czyli II klasy.

wyjaśnia Milena Nowakowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Analiza wyników badań według WIOŚ wskazuje na to, że mogło dojść do przedostawania się ścieków technologicznych do wód chłodniczych. W toku kontroli kilkakrotnie przeprowadzono oględziny studzienek i urządzeń oczyszczalni. Nie wykazały one nieprawidłowości. Jak ustalili inspektorzy zakład jest w trakcie modernizacji oczyszczalni.

wyjaśnia rzecznik. O wynikach kontroli poinformowano również PGW Wody Polskie oraz Komendę Powiatową Policji w Płońsku.

O sprawie pisaliśmy tutaj: https://tiny.pl/99b5z