Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo – Wojny – Wilamy.

Zdjęcie aktualności Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo – Wojny – Wilamy. Na zdjęciu od lewej: Jan Kaczmarczyk - Wykonawca, Marcin Piechocki - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wicestarosta Płoński - Krzysztof Wrzesiński oraz Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński | Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

W dniu 4 czerwca zarząd Starostwa Powiatowego w Płońsku podpisał umowę z wykonawcą przebudowy drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy.

- W 2011 roku wykonaliśmy pierwsz etap tej inwestycji. W tym roku przystępujemy do drugiego etapu realizacji tej ważnej inwestycji drogowej. To już kolejna inwestycja drogowa z dofinansowaniem zewnętrznym pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych. Cieszę się, że ta potrzebna i długooczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana do 31 sierpnia tego roku. Obecnie Powiatowy Zarząd Dród prowadzi procedury przetargowe dotyczące remontów naszych dróg powiatowych i myślę, że już w niedługim czasie podzielimy się dobrymi informacjami z mieszkańcami dotyczącymi kolejnych inwestycji na drogach powiatowych - powiedział Krzysztof Wrzesiński, Wicestarosta Płoński.

Wartość robót budowlanych to 457 741,67 złotych. Wykonawca to firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z Pułtuska.