Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zdjęcie aktualności Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Ograniczenia w urzędowaniu Sądu Rejonowego w Płońsku wciąż obowiązują. Jednak terminy procesowe i sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych ropzpoczeły swój bieg, a odwołane sprawy będą miały wyznaczone nowe terminy.

- Terminy procesowe zaczęły biec od 24 maja 2020 roku. Sprawy odwołane będą wyznaczone w pierwszej kolejności w kolejnych miesiącach, począwszy od miesiąca czerwca, o ile Sędzia Referent nie ma wyznaczonych już terminów innych spraw w tym okresie. Strony są zawiadamiane o nowych termianch rozpraw bądź posiedzień - informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Płocku, SSO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu musi mieć zasłonięte usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekcyjnego. Po każdym posiedzeniu lub rozprawie sale sądowe są wietrzone i dezynfekowane (ławki, stoły, klamki). Interesanci i uczestniczący w czynnościach sądowych czekają na wezwanie na zewnątrz budynku. Po wejściu do budynku każda osoba ma obowiązek poddać się badaniu temperatury ciała. Biuro obsługi interesantów, czytelnia akt, biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Wszelkie informacje można też uzyskać telefonicznie lub mailowo.