Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Ratusz kreśli plany renaturalizacji "rutek". Projekt na dofinansowanie prac już złożony.

Zdjęcie aktualności Ratusz kreśli plany renaturalizacji

Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu”. Pod tą nazwą kryje się m.in. budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z pompownią na „rutkach” służącego do zatrzymania wody deszczowej i jej ponownego wykorzystania.

 

Rutki” zostaną poddane procesowi renaturalizacji, czyli przywrócenia do stanu naturalnego i uruchomiona zostanie nieczynna przepompownia – informuje ratusz.

 

- Chcemy zagospodarować wiele terenów zielonych w naszym mieście np. wzdłuż obwodnicy centralnej czy zachodniej. W ramach tego projektu odmulone zostaną „rutki” w całości, prawie 4 ha wody, pogłębione do 2 metrów, będzie tzw. renaturalizacja, czyli przywrócenie do stanu pierwotnego z taką opcją, że będzie można uprawiać sporty wodne a z czasem także kąpać. Oprócz tego zostanie wyremontowana przepompownia wody. Będzie także cały szereg projektów związanych z wykorzystaniem wody deszczowej. Powstaną zbiorniki na taką wodę po to, aby ją ponownie wykorzystać przy podlewaniu roślin - wyjaśnia burmistrz Andrzej Pietrasik.

 

Renaturalizacja „rutek” to nie jedyne zadanie, które ma zostać wykonane w ramach złożonego projektu. Dzięki środkom zewnętrznym oraz wkładowi własnemu ma zostać zrewitalizowana zieleń w Parku Konstytucji 3 Maja, na rogu ulic ks. Popiełuszki i 1 Maja, tereny wzdłuż Płonki, zieleń wzdłuż ul. Północnej, w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przy placu zabaw.

 

- To pierwszy, na taką skalę, projekt związany z zielenią miejską, z obszarami zieleni, z rewitalizacją istniejących już parków i dokończeniem rewitalizacji. Bardzo liczymy na to, że uzyskamy dofinansowanie i projekt w kolejnych latach będzie mógł być realizowany przyznaje burmistrz.

 

Projekt ma zachęcić mieszkańców do zrezygnowania z aut i wybrania rowerów. W centrum miasta pojawią się dwie ogólnodostępne stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Stworzony zostanie również edukacyjny park wodny, który pozwoli poznać zagadnienia związane z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wody opadowej” - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Płońsku.