Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

'...rozważymy zawieszenie współpracy' - radni o nowym patronie tarnopolskiego stadionu

Zdjęcie aktualności '...rozważymy zawieszenie współpracy' - radni o nowym patronie tarnopolskiego stadionu fot. Urząd Miejski w Płońsku

 

Ciemne chmury zebrały się nad dalszą współpracą miast partnerskich – Płońska i ukraińskiego Tarnopola. Powodem jest podjęta na początku marca decyzja deputowanych miejskich, którzy nadali lokalnemu stadionowi imię Romana Szuchewycza, dowódcy UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnego za bestialskie ludobójstwo Polaków w czasie II wojny Światowej.

 

Swój zdecydowany sprzeciw wyraziły już inne miasta partnerskie oraz organizacje kresowe, a w czasie ostatniej sesji także Rada Miejska w Płońsku. Zdaniem m.in. klubu radnych PiS treść projektu była jednak zbyt łagodna, o czym mówił radny Marcin Kośmider.

 

- Tarnopol chyba chce prowadzić własną politykę zagraniczną i historyczną, czemu jest międzynarodowy sprzeciw. Moim zdaniem powinniśmy może nie zobligować, ale zażądać usunięcia nazwy, a jeżeli nie, to moim zdaniem nie ma innego wyjścia jak zakończyć współpracę. To jest policzek dla całej Polski, nie tylko dla Płońska – mówił Kośmider.

 

Jego zdaniem w treści stanowiska zabrakło postawienia warunku, który obligowałby Tarnopol do zmiany decyzji, a w przeciwnym wypadku zerwania współpracy. Innego zdania był burmistrz Andrzej Pietrasik.

 

- Dla mnie treść stanowiska jest wystarczająca. Może się okazać, ze za miesiąc będziemy zrywać kontakty, ale może się okazać, że pójdzie to w drugą stronę. Biorąc sytuację Ukrainy, która jest w poczekalni do Unii Europejskiej, na pewno z takimi hasłami do niej nie wejdzie. Biorąc również pod uwagę fakt, że korzystają z pomocy amerykańskiej, a tam takie wartości nie są aprobowane i zatwierdzane, to będzie musiało nastąpić rozwiązanie tej nazwy – komentował burmistrz Pietrasik.

 

Ostatecznie, na wniosek radnego Waldemara Senderskiego, treść stanowiska uzupełniono o zdanie mówiące o rozważeniu zawieszenia współpracy w przypadku braku zmiany nazwy stadionu. Z pełną treścią stanowiska Rady Miejskiej zapoznać się można poniżej.

 

 

 

STANOWISKO

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie nadania imienia Romana Szuchewycza lokalnemu stadionowi w Tarnopolu – mieście partnerskim Płońska

 

Rada Miejska w Płońsku wyraża swoje stanowisko w sprawie nadania imienia Romana Szuchewycza lokalnemu stadionowi w Tarnopolu –mieście partnerskim Płońska.

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nadaniu stadionowi w Tarnopolu imienia Romana Szuchewycza. Jest nam przykro i nie znajdujemy wytłumaczenia dla faktu wyróżnienia i upamiętnienia przez naszych ukraińskich przyjaciół osoby, która w latach 1943-1944 dopuściła się brutalnych aktów ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej. Osoby, która nazywana jest „katem Polaków” i oskarżana o kolaborację z Niemcami. Tym bardziej jest nam przykro, że decyzja ta została podjęta jednogłośnie, bez głębszego przemyślenia w kontekście wzajemnych relacji polsko-ukraińskich. Decyzja miasta Tarnopola odbiła się szerokim echem w całej Polsce i wywołała poruszenie również w samym Płońsku.

 

Współpraca pomiędzy naszymi miastami nie ma długiej tradycji, ale w ciągu kilku lat udało nam się zrealizować wiele projektów i spotkań, dzięki którym jednoczyliśmy, a nie dzieliliśmy, naszych mieszkańców. Cieszymy się ogromnie, że nasze partnerstwo oparte było zawsze na wzajemnej tolerancji, poszanowaniu, zrozumieniu i serdeczności. Przyjaźń pomiędzy Płońskiem a Tarnopolem zaowocowała m.in. międzyszkolną współpracą młodzieży z Polski i Ukrainy. Uważamy, że to niezwykle cenne, że młodzi ludzie poprzez bezpośrednie kontakty uczą się tolerancji i budują przyjacielskie relacje. To przecież oni będą kształtować przyszłość naszych miast i krajów.

 

Czas pokazał, że dużo więcej nas łączy niż dzieli. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem i że na drodze dialogu uda się nam budować dobre relacje i znaleźć rozwiązanie dla problemów tożsamościowych naszych krajów.

 

W przypadku braku zmiany nazwy stadionu rozważymy zawieszenie współpracy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

/~/

Henryk Zienkiewicz