Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Ruszają programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Zdjęcie aktualności Ruszają programy wsparcia od samorządu Mazowsza


W ubiegłym roku w subregionie ciechanowskim dzięki pomocy samorządu województwa mazowieckiego zrealizowano 366 inwestycji. Ile będzie w tym roku? To zależy od aktywności i potrzeb beneficjentów. Na co można pozyskać pieniądze? Remonty dróg, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, inwestycje poprawiające jakość powietrza i klimatu, inicjatywy sołectw i działkowców czy wsparcie dla seniorów i młodzieżowych rad to tylko przykłady działań. Na ten cel jest ok 230 mln zł.

Nowości w 2022 r.
Aż 230 mln zł z budżetu Mazowsza zasili autorskie programy wsparcia samorządu województwa, których w tym roku jest jeszcze więcej. Jak pokazują ubiegłe lata potrzeby samorządów są duże. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że przez tych kilka lat udało się pomóc w realizacji tysięcy inwestycji w myśl współpracy i równomiernego rozwoju. – Efekty wsparcia Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie. Co ważne, te programy pozwalają zrealizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty. Skłaniają także do wykazania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Takie wsparcie jest często impulsem do rozwoju, dając samorządom możliwość realizacji przedsięwzięć, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu podjęliśmy też decyzję o utworzeniu nowych programów pomocowych – dodaje. W tym roku wsparcie mogą otrzymać również młodzieżowe rady oraz seniorzy. Nowym programem jest także „Mazowsze dla klimatu”. – Kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego chcemy zachęcić samorządy lokalne do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zahamowania zmian klimatu, np. dzięki tworzeniu zielonej infrastruktury. Tym bardziej zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznych naborach – zachęca marszałek, który jest również ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

142 mln zł dla równomiernego rozwoju
Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fundusze z programu wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego pozwolą na realizację projektów, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców. – To właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym otoczeniu – dodaje. Na realizację programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 142 mln zł. Dzięki tej pomocy w regionie ciechanowskim zrealizowano w ubiegłym roku 30 inwestycji. Wśród przedsięwzięć, które otrzymały pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego znalazły się m.in.: budowa przedszkola w Ciechanowie i hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stróżewie, modernizacja Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz świetlic wiejskich w gminie Pułtusk, remont szkoły i seminarium duchownego z 1594 r. w Pułtusku, renowacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej w Ciechanowie i zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne czy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna. Poprawiona została jakość i dostępność usług medycznych dla mieszkańców Żuromina. Zostały również wyremontowane drogi gminne i powiatowe na terenie całego subregionu za ponad 24 mln zł wsparcia Mazowsza. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, programy wsparcia finansowane z budżetu samorządu województwa cieszyły się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. – Doskonale widać to patrząc na zrealizowane inwestycje. Jestem przekonany, że na koniec tej kadencji nie będzie w naszym subregionie sołectwa, które nie skorzystałoby z dofinansowania samorządu Mazowsza – dodaje. 

30 mln zł na obiekty sportowe
Aż 30 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej. To trzykrotnie więcej w porównaniu z planowaną początkowo kwotą w zeszłym roku. Zwiększono dofinansowanie, ponieważ zainteresowanie samorządów lokalnych tym programem jest ogromne, a baza sportowa na Mazowszu sukcesywnie się powiększa. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” to szansa na tworzenie hal i boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk czy obiektów do uprawiania sportów wodnych, miejskich, takich jak siłownie plenerowe, pumptrack, street workout oraz placów sportowo-rekreacyjnych z wyjątkiem placów zabaw. O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno gminy, jak i powiaty. Maksymalne wsparcie projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Nabór do tegorocznej edycji trwa do 21 lutego.


9 mln zł na ochronę powietrza
Na przedsięwzięcia w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” władze Mazowsza przyznały aż 9 mln zł. W ramach programu będzie można ubiegać się m.in. o środki na wsparcie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, edukację i informowanie mieszkańców, opracowanie dokumentacji koniecznej do działań służących likwidacji niskiej emisji, zakup czujników i do pomiaru jakości powietrza, a nawet ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Każda z gmin może złożyć maksymalnie dwa wnioski na różne zadania (z wyjątkiem Warszawy, Radomia, Siedlec, Płocka, Ostrołęki i Ciechanowa, które mogą złożyć większą liczbę wniosków). Nabór trwa do 28 lutego.

 

6 mln zł dla klimatu
„Mazowsze dla klimatu” to nowy program samorządu województwa. Radni zdecydowali o przyznaniu 6 mln zł na ochronę przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, w ramach której będzie można zrealizować zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, m.in. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych czy zielonych przystanków oraz retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej i realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Wnioski można składać do 28 lutego.