Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł na renowację zabytków

Zdjęcie aktualności Samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł na renowację zabytków Kościół św. Anny w Łysych | Fot. Samorząd Mazowsza

Od poniedziałku będzie można ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach. Na ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 6 mln zł. Nabór wniosków rusza 25 stycznia i potrwa do 22 lutego.

 

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji.

 

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, w ramach dotychczasowych edycji inicjatywy dofinansowano już ponad 250 inwestycji.

Dzięki temu programowi wsparcia odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. złotych. Może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i są dostępne publicznie. Ubiegający się o wsparcie mogą złożyć tylko jeden wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Należy go złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego wraz z załącznikami:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w punktach kancelaryjnych urzędu lub delegaturach;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”;
  • za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.