Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

SAMORZĄD MAZOWSZA URUCHAMIA PROJEKT WSPIERAJĄCY ZDALNE NAUCZANIE

Zdjęcie aktualności SAMORZĄD MAZOWSZA URUCHAMIA PROJEKT WSPIERAJĄCY ZDALNE NAUCZANIE

Co najmniej 200 mazowieckich szkół weźmie udział w projekcie samorządu Mazowsza wspomagającym nauczanie z domów. Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Wartość przedsięwzięcia to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Umowy z partnerami projektu zostaną podpisane jeszcze w drugim kwartale.

– Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymogła wprowadzenia nowych rozwiązań również w szkołach. Od kilku tygodni dzieci i młodzież w wieku szkolnym kontaktują się z nauczycielami zdalnie. Niestety, nie wszystkie placówki są do tego przygotowane. Trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie merytoryczne do nauczania zdalnego i dostępność sprzętu. Dlatego tak ważne jest wsparcie nauczycieli i uczniów, zwłaszcza z terenów wiejskich. Chcemy, aby każdy uczeń bez względu na to czy chodzi do szkoły na wsi czy w mieście miał równy dostęp do edukacji – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

– Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo potrwa ten stan, w którym nauczyciele kontaktują się z uczniami tylko online. Dlatego chcemy ich jak najlepiej doposażyć, żeby nauka w tych warunkach była komfortowa i, żeby wszyscy uczniowie mieli do niej równy dostęp – dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Projekt ma objąć 200 szkół, których organami prowadzącymi są gminy i powiaty, w tym co najmniej 150 z terenów wiejskich. Przeszkolonych ma zostać co najmniej 800 nauczycieli i 2000 uczniów. Projekt pozakonkursowy jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.