Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Spotkanie w sprawie projektowanych dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Baboszewo

Zdjęcie aktualności Spotkanie w sprawie projektowanych dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Baboszewo Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Baboszewie zorganizowano spotkanie w sprawie projektowanych dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy Baboszewo. Spotkanie dotyczyło dróg Baboszewo-Bożewo-Szapsk i drogi powiatowej Dłużniewo-Galominek.
 
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Baboszewo Bogdan Pietruszewski, Sekretarz Gminy Wojciech Wolder, Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo Sławomir Goszczycki, Radni Gminy Baboszewo: Gabriel Gulaszewski, Grzegorz Kaliński, Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski, Radny Rady Powiatu Płońskiego Krzysztof Kruszewski, Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - dyrektor Marcin Piechocki oraz Radosław Wojkowski, Przedstawiciele firm wykonujących dokumentację projektową, oraz Sołtysi z Sołectw: Brzeście, Brzeście Małe, Kowale, Bożewo, Dłużniewo,Galominek.

Dla zarządu powiatu, ważne jest aby realizowane inwestycje, remonty były szeroko konsultowane i odpowiadały potrzebom mieszkańców, podkreśla Artur Adamski, Członek Zarządu Powiatu Płońskiego.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z przepustami, drzewami, elementami poprawiającymi bezpieczeństwo, a także podziały działek, oznakowania dróg, oraz zostały przedstawione wstępne koncepcje projektowanych dróg.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do projektu samodzielnie do Gminy lub za pośrednictwem sołtysów do 22 marca. Materiały źródłowe w postaci dokumentacji projektowych znajdują się w Referacie Inwestycji i Infrastruktury w Gminie Baboszewo pokój nr 19.Informacje można uzyskać również pod numerem tel (23) 661 10 91 wewn. 29.