Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Strzelcy Szklakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Zdjęcie aktualności Strzelcy Szklakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Fot. Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk

Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój, A przed nimi drzewa salutują, Bo za naszą Polskę idą w bój” - kto z nas nie zna utworu Szarej Piechoty? Na pewno ta pieśń towarzyszy strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, która po raz kolejny wzięła udział w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Przypomnijmy, że 3 sierpnia 1914 roku ze zmobilizowanych na rozkaz Józefa Piłsudskiego członków Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich została sformowana Pierwsza Kompania Kadrowa. Komendant Józef Piłsudski powiedział wówczas: „Odtąd nie ma Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenia ojczyzny”.

6 sierpnia 1914 r. I Kompania Kadrowa w liczbie 167 Strzelców wymaszerowała z Krakowa w stronę Miechowa obalając w Michałowicach rosyjskie słupy graniczne. Celem oddziału było dotarcie do Warszawy i wywołanie ogólnonarodowego powstania. Oddział dotarł do Kielc 12 sierpnia 1914 roku. Aktualnie wydarzenia te przypomina Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej organizowany dla upamiętnienia szlaku bojowego tego legendarnego pierwszego od czasów Powstania Styczniowego oddziału wojska polskiego, który rozpoczął walkę o wolność zakończoną odrodzeniem Niepodległej Polski w 1918 roku. W 106 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej w Krakowie stawili się również strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, którzy od lat aktywnie uczestniczą w marszu i czynią to w sposób wzorowy sławiąc Płońsk na strzeleckiej mapie Polski, zdobywanymi nagrodami w zawodach strzeleckich i marszowych oraz wyróżnieniami za postawę na marszu.

- W Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej płońscy strzelcy uczestniczą od początku czyli ponad 20 lat. To bardzo szczególny marsz dla strzelców upamiętniający Pierwszą Kompanią Kadrową, która była złożona właśnie ze strzelców. Strzelcy niemal od początku wybuchu I Wojny Światowej brali udział w walkach. To dla nas pierwsze święto upamiętniające powstanie odrodzonego Wojska Polskiego złożonego z oddziałów strzeleckich. Dlatego w szczególny sposób o tym pamiętamy i w staramy się w każdym roku brać udział w tym marszu - powiedział st. chor. Marek Sabalski z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk.

W 55 a 40 po wojnie edycji Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii płońscy Strzelcy ponownie zaznaczają swoją obecność. Dowódcą Kompanii został st. chor. ZS Marek Sabalski, który rano na krakowskich na Oleandrach odczytał rozkaz organizacyjny nr 1 Komendanta Marszu, a następnie poprowadził kompanię sformowaną z uczestników Marszu w stronę podkrakowskich Michałowic. Członkami pocztu sztandarowego niosącego sztandar Kadrówki również byli członkowie Jednostki Strzeleckiej: sierż. ZS Piotr Kaniecki, druż. ZS Jakub Boruc i druż. ZS Mikołaj Biesalski. Marsz zakończy się 12 sierpnia.