Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Trwa nabór do Gminnej Rady Seniora w Załuskach

Zdjęcie aktualności Trwa nabór do Gminnej Rady Seniora w Załuskach Gmina Załuski

Do jutra, czyli do 23 lipca do godziny 18.00 potrwa nabór do Gminnej Rady Seniora w Załuskach. Rada będzie pełnić funkcję doradczą dla Wójta i Rady Gminy. Na tę chwilę wpłynęło 6 zgłoszeń. Inicjatywa utworzenia Gminnej Rady Seniora wyszła od samych seniorów.

- Na terenie Gminy Załuski mieszka około 1500 osób w wieku powyżej 60 lat. Jest to bardzo duża grupa społeczna i jako wójt chciałbym też znać problemy środowiska emerytów, rencistów, seniorów i z tymi ludźmi rozmawiać, kreować politykę senioralną gminy. Sam pomysł wyszedł od środowiska senioralnego, a dokładnie od Gminnego Koła Emerytów i Rencistów - mówi Kamil Koprowski, wójt Gminy Załuski.

Na tą chwilę wpłynęło 6 zgłoszeń. Zgłoszenia swoich kandydatur można składać jeszcze tylko do jutra (23.07.) do godziny 18.00.

- Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Załuski, którzy ukończyli 60 lat do zgłaszania swoich kandydatur do Gminnej Rady Seniorów - zachęca Kamil Koprowski.

Po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli będzie minimalna ilość zgłoszeń wtedy w najkrótszym możliwym terminie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie rady.

- Wybierzemy przewodniczącego, ustalimy harmonogram pracy rady, więc to wszystko zależy od ilości zgłoszeń. Gminna Rada Seniorów będzie ciałem o charakterze doradczym dla Wójta Gminy oraz Rady Gminy. Jako wójt będę chciał konsultować z radą wszystkie sprawy dotyczące seniorów, osób starszych na terenie Gminy Załuski w zakresie integracji tych środowisk, promocji gminy, profilaktyki zdrowotnej, tak aby wspierać osoby starsze. Bedziemy konsultować również takie bieżące sprawy chociażby dotyczące gospodarki odpadami, transportu publicznego, generalnie przedstawiać Gminnej Radzie Seniora wszystkie sprawy dotyczące osób starszych - podkreśla Koprowski.

Do Gminnej Rady Seniora mogą kandydaować przedstawiciele osób starszych, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkujący na terenie Gminy Załuski, oraz posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych, jak również przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych mających siedzibę na terenie Gminy Załuski.