Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Umowa z Federacją Mazovia podpisana

Zdjęcie aktualności Umowa z Federacją Mazovia podpisana Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Powiat Płoński podpisał umowę partnerską z przedstawicielami Federacji Mazovia, jako partner projektu „Mazowiecka koalicja na rzecz dialogu NGO-JST”, którego liderem jest Federacja Mazowia finansowanego z tzw. funduszy norweskich.

 

Federacja Mazowia jako Lider pozyskała środki z programu dotacyjnego: ,,Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Stocznia i Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

- Starostwo Powiatowe w Płońsku to jeden ciekawszych z przykładów współpracy z samorządu z ngo. Od prawie dwóch lat obserwujemy działania podejmowane przez urzędników w zakresie współpracy z organizacjami z Powiatu Płońskiego. Szczególnie ważna jest rola osoby współpracującej z organizacjami z ramienia urzędu, która rozumie potrzeby i realia działania organizacji pozarządowych na wsiach i w małych miastach i wspiera je na różne sposoby. Taką osobą jest Pani Katarzyna Ornarowicz. I nie chodzi wyłącznie o współpracę finansową urzędu z organizacjami. Przeciwnie, ten dialog może być wielowymiarowy. Integracja środowiska NGO, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań to rozwiązania, które można i warto powielać. Urzędnicy z innych samorządów deklarują potrzebę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, dlatego Powiat Płoński został naszym partnerem. Chcemy, żeby mógł dzielić się swoimi rozwiązaniami z innymi - podkreśla Anna Czyżewska, Prezeska Federacji Mazowia w Warszawie.

Drugim partnerem oprócz powiatu płońskiego jest Federacja Rosa, działająca na terenie powiatu przasnyskiego i Mazowsza Północnego. Ważnym elementem projektu są działania wspierające Jednostki Samorządu Terytorialnego w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym podnoszenie kompetencji urzędników i urzędniczek oraz władz samorządowych w zakresie współpracy z ngo.

-  Bardzo się cieszymy z tej współpracy z Federacją Mazowia towarzyszy nam od dwóch lat intensywnie angażując się we współpracę na linii JST - NGO, zarówno przy konsultacjach rocznego programu współpracy jak i szkoleniach czy udziału w spotkaniach na rzecz III sektora takich jak Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W wyniku naszych rozmów i wymiany doświadczeń powstał pomysł na ten projekt, a potem aktywnie jako powiat  uczestniczyliśmy w jego pisaniu. Cieszymy się, że organizacje z Powiatu Płońskiego będą mogły skorzystać ze wsparcia szkoleń i rzecznictwa - informuje Katarzyna Ornarowicz, odpowiedzialna z ramienia Starostwa za kontakt za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Łączna kwota projektu to 137 500 tys. euro.