Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej

Zdjęcie aktualności Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z władzami Starostwa Powiatowego w Płońsku umowę dofinansowania na zadanie w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Wartość dofinansowania to 251 295 zł.

Środki te zostaną przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu powiatu płońskiego oraz na instytucjonalną pieczę zastępczą m.in. na sprzęt komputerowy oraz środki ochrony i wyposażenie miejsc na kwarantannę. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wartość unijnego projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.