Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Wyniki PUP w Płońsku powyżej średniej krajowej

Zdjęcie aktualności Wyniki PUP w Płońsku powyżej średniej krajowej fot. archiwum

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację o średnich wartościach wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej osiągniętych za rok 2018 we wszystkich powiatowych urzędach pracy – informuje płońskie starostwo.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku osiągnął za ubiegły rok lepsze wskaźniki od średnich krajowych. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest wyższy o prawie 4 pkt. proc. i wynosi 88,19%. Natomiast wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 9 648,21 zł, podczas gdy średnia krajowa to 10 286,42 zł.

W subregionie ciechanowskim poza Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku, tylko jednostka w Żurominie osiągnęła podobne rezultaty, zaś w skali województwa mazowieckiego na 39 powiatowych urzędów pracy tylko 11 wypracowało wskaźniki resortu – podaje starostwo.

Wypracowanie tak wysokich wyników jest równoznaczne z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody dla pracowników PUP.