Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

XVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Zdjęcie aktualności XVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

12 maja 2020 roku w Sali widowiskowej MCKSiR w Raciążu odbyła się XVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu. Podczas sesji w swoim sprawozdaniu burmistrz Mariusz Godlewski poinformował o wznowieniu od 11 maja pracy Miejskiego Przedszkola w Raciążu i Urzędu Miejskiego w Raciążu.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi, której to podjęcie poprzedziła dyskusja dotycząca wzrostu kosztów odbioru śmieci.

- Obserwując to co działo się na przełomie 2019 i 2020 roku to pewnie w większości, jak nie w 100% to w tych gminach, które przeprowadzały przetargi ceny wzrosły. To wynika z różnych przyczyn, głównie ze wzrostu kosztów energii, wzrostu najniższej krajowej, ale też kosztu odwożenia tych odpadów do instalacji, które je przetwarzają. Nie chcę tutaj wyrokować, czy te koszty wzrosną czy nie. Wydaje mi się, że trzeba się jednak będzie liczyć ze wzrostem kosztów odbioru odpadów. O tym, jaka będzie cena zadecyduje przetarg, a na to wpływu nie mamy – mówił w dyskusji burmistrz, Mariusz Godlewski.

Podczas dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski poruszył również temat zmniejszenia się przychodów do budżetu miasta, ze względu na przedłużający się stan epidemii.

- Jeżeli chodzi o ubytki w podatkach z tego roku poprosiłem panią skarbnik o sprawdzenie, które dochody w budżecie mogą się obniżyć ze względu na tę sytuację. To są na pewno udział w podatku od osób fizycznych, osób prawnych. Być może częściowo od nieruchomości, ale również spadnie opłata targowa, także my tylko na podstawie takiego szacowania przyjęliśmy bardzo ostrożne założenie, że wpływy z podatków do budżetu zmniejszą się o 20% to jest ponad 1,2 mln złotych, czyli to jest ogromna kwota, bo to jest kwota, przy której my możemy mieć problem z domknięciem budżetu na koniec roku – mówił burmistrz.

Radni podczas wczorajszej sesji przyjęli projekty 11 uchwał, m.in. dotyczące sposobu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż, w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego, czy upoważnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.