Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Zakaz handlu ptactwem na terenie całego Mazowsza. Co z gminnymi i miejskimi targami?

Zdjęcie aktualności Zakaz handlu ptactwem na terenie całego Mazowsza. Co z gminnymi i miejskimi targami?

 

Nowe rozporządzenia dotyczące zwalczania grypy ptaków wyszły spod ręki wojewody. Zgodnie z nimi na terenie całego Mazowsza został wprowadzony czasowy zakaz organizowania m.in. targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. Oznacza to zmiany w działalności miejsc handlu np. gołębiami, które odbywają się także na terenie powiatu płońskiego.

 

 

Wyjaśnia Anna Multan, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku. Rozporządzenie wojewody określa również tereny, które znalazły się w tzw. obszarze zagrożonym i zapowietrzonym.

 

 

Wymienia Anna Multan. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in. przemieszczania ptaków z i do zakładów, organizowania polowań na ptaki łowne oraz odnowy ich populacji. Natomiast ograniczenia na obszarze zagrożonym mówią m.in. o obowiązku trzymania ptaków oddzielnie od innych zwierząt czy stosowania odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu. Pełną listę obostrzeń znaleźć można na portalu radioplonsk.pl.

 

 

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:

 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie;

 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

 • niezwłoczne informowanie miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 • organizowania polowań na ptaki łowne,

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

 • odnowy populacji ptaków łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,

 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

 • odnowy populacji ptaków łownych;

 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;