Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Zanieczyszczona woda w Raciążnicy. Znamy wyniki kontroli WIOŚ`u

Zdjęcie aktualności Zanieczyszczona woda w Raciążnicy. Znamy wyniki kontroli WIOŚ`u fot. WIOŚ w Warszawie

 

Inspekcja Ochrony Środowiska cały czas bada sprawę zanieczyszczenia wody w rzece Raciążnicy, które stwierdzono w połowie czerwca.

 

Inspektorzy ciechanowskiej delegatury WIOŚ`u dokonali oględzin miejsca zanieczyszczenia i w związku z podejrzeniem wprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków przez pobliski zakład produkcyjny rozpoczęli kontrolę. Stwierdzono, że woda w rzece powyżej wylotu kolektora ma barwę nieodbiegającą od naturalnej, natomiast poniżej jest koloru brązowego. Wykonano pomiary terenowe, a pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego pobrali próbki ścieków i wód powierzchniowych powyżej i poniżej wylotu kolektora. O wynikach mówi Iwona Zdunek z warszawskiego WIOŚ`u.

 

 

Pozostałe badane wskaźniki nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu. Kontrola cały czas jest w toku.