Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Zgłoszenia do Olimpiady Wiedzy Rolniczej na Poświętnem tylko do 15 października

Zdjęcie aktualności Zgłoszenia do Olimpiady Wiedzy Rolniczej na Poświętnem tylko do 15 października

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne cały czas zachęca do wzięcia udziału w tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, organizowanej już po raz XXVII.

 

„Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno–spożywczego” zaznacza ośrodek, wskazując jednocześnie, że to także „zatrudnienie pracowników i nowe źródła utrzymania ludności, oddziaływanie na naturalne środowisko człowieka, kształtowanie krajobrazu i rola kulturotwórcza”. Z tego powodu tematyka olimpiady każdego roku jest inna – wyjaśnia Małgorzata Najechalska.

 

- Tematyka tej olimpiady jest każdego roku zróżnicowana. Dominować będą 4 zasadnicze tematy dotyczące systemów jakości, bioróżnorodności, gatunków i ras zachowawczych, ale także dość mocno jest artykułowana część poświęcona presji rolnictwa na środowisko. Znajdzie się także część poświęcona przedsiębiorczości, bo rolnictwo to również miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi – zaznacza Małgorzata Najechalska.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na Poświętnem do udziału w olimpiadzie zaprasza młodych rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami w wieku od 18 do 40 lat. Wykluczeni są natomiast nauczyciele przedmiotów rolniczych, osoby posiadające kwalifikacje doradcy rolnego, pracownicy instytucji i podmiotów zawodowo zajmujących się doradztwem rolniczym oraz wsparciem rolnictwa.

 

- Chodzi nam o to, aby dowartościować młodzież wiejską, żeby sprawdziła swoją wiedzę i to wiedzę nie tylko dosłownie rolniczą, bo rolnictwo rozumiemy jako produkcję płodów rolnych, ale obecnie rolnictwo to znacznie szerszy aspekt – to także przetwórstwo, turystyka wiejska, agroturystyka, to także zielone źródła energii. Jako nowość będzie również rozpoznawanie roślin uprawnych w rolnictwie - dodaje Małgorzata Najechalska.

 

MODR Poświętne czeka na zgłoszenia do 15 października, a samą olimpiadę zaplanowano na 20 października. Za zajęcie miejsc I-V laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe w wysokości nawet do 1300 zł. Kolejne pięć osób zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.