Masz temat? Zadzwoń!!! 518 236 986

Związany z oświatą Maciej Adamkiewicz został ciechanowianinem roku

Zdjęcie aktualności Związany z oświatą Maciej Adamkiewicz został ciechanowianinem roku

 

Oprócz tego, że przez wiele lat aktywnie działał w szkolnictwie, jest także autorem wielu publikacji i artykułów. Lokalny społecznik angażował się również we współpracę z wieloma instytucjami. Nagroda z brązu w kształcie gałązki wawrzynu z herbem Mazowsza i Ciechanowa, im. Franciszka Rajkowskiego przyznawana jest co roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej cenionym społecznikom. Pierwszą statuetkę wręczono w 1980 r.


 
mówił Adam Krzemiński prezes TMZC. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali. Termin na razie nie jest znany.

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, na uroczystym posiedzeniu w dniu 11 listopada 2021r. zdecydował, iż laureatem nagrody za 2021 rok został Pan Maciej Adamkiewicz.
Maciej Adamkiewicz urodził się 8 sierpnia 1954r. w Ciechanowie, jest synem Antoniego, w czasie II wojny światowej żołnierza AK oraz Janiny z d. Klopper, której rodzina pochodzi z okolic Lwowa. Pan Maciej jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Z Krasińskiego w Ciechanowie. Ukończył Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1995-1996 odbył studia w zakresie administracji oświatowej na SGH w Warszawie. Pracował jako wychowawca w Bursie Szkolnej nr 1 w Ciechanowie, następnie w Szkole Podstawowa nr 5 w Ciechanowie jako nauczyciel języka polskiego. Był również nauczycielem w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz doradcą metodycznym języka polskiego. Jako dyplomowany nauczyciel był również egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W latach 1990-2000 pełnił funkcje: wizytatora, dyrektora delegatury, dyrektora wydziału kształcenia, wicekuratora i zastępcy kierownika delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, by od roku 2000 do zakończenia pracy zawodowej w 2013 roku nadzorować oświatę powiatową jako kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Ukończył szereg kursów z zakresu dydaktyki, pedagogiki, metodyki i organizacji oświaty. Wykładowca Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Humanistycznej w Pułtusku podczas kursów kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej oświaty, a także edukator nauczycieli i wizytatorów na licznych kursach doskonalących.
Pan Maciej Adamkiewicz był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”, a z list Porozumienia Komitetów Obywatelskich został w 1990 radnym Rady Miasta Ciechanów, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, będąc również aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego „Gazety Samorządowej Miasta Ciechanów” i zespołu ds. ustalenia nowych nazw ulic i placów Ciechanowa. Współzałożyciel Akcji Katolickiej w Ciechanowie, uczestnik LXII Synodu Płockiego w l. 1987-1991 oraz wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenie „Politicus”. Pan Adamkiewicz jest współautorem „Programu rozwoju Ciechanowa”, który był efektem prac Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu Akcji Wyborczej Solidarność. Przez dwadzieścia lat pełnił funkcję prezesa Samodzielnego Koła Terenowego nr 223 w Ciechanowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego był również członkiem Zarządu Głównego. W latach 1990-2010 działacz Szkolnego Związku Sportowego, najpierw jako prezes Zarządu Wojewódzkiego, a następnie powiatowego. Od 1998 roku członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, a od 2004 do chwili obecnej Sekretarz Zarządu. Pan Maciej angażując się społecznie, współpracował również z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, między innymi z: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury i Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy 1. Ciechanowskim Pułkiem Artylerii im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Za swoją pracę społeczną i zawodową wielokrotnie odznaczany, między innymi otrzymał: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Zasługi dla Ciechanowa 2007, Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Jest autorem wielu artykułów w prasie regionalnej i lokalnej. Jego prace można znaleźć w takich czasopismach jak: „Tygodnik Ciechanowski”, „(O)światek”, „Studia Mazowieckie”, „Kaskada”, „Extra Ciechanów”, „Gazeta Samorządowa Miasta Ciechanów”, „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”, „Mazowiecka Gospodarka”. Przy wielu wydawnictwach prowadził konsultacje językowe i literackie.
Samodzielne opracował szkic pt. „Wspomnienie o dr. Janie Pilichu” oraz pozycję „30 lat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie”. W 2020r. TMZC wydało książkę Pana Adamkiewicza: „Historia ziemi ciechanowskiej w książkach zapisana”, zaś w 2021 roku pozycję „Historia ziemi ciechanowskiej w kamieniu zapisana”, które są elementami tworzonej przez autora trylogii o wydawnictwach, tablicach i ludziach Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
Jak sam twierdzi, zgłosił akces do Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, bo jest zwolennikiem idei małych ojczyzn, a także tezy, że tam dom twój, gdzie groby ojców twoich. Dlatego od prawie ćwierćwiecza pracuje na rzecz organizacji, która utrwala pamięć o dziejach ziemi ciechanowskiej, na której żyli nasi przodkowie. Zawsze stara się pamiętać słowa marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski Ferdynanda Focha: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Słowa te wyryte na bramie cmentarza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem wyjaśniają, jego udział w działalności TMZC i były też inspiracją do opracowania dwóch książek, wydanych przez TMZC w 2020 i 2021 roku. Pan Maciej dokumentując działalność TMZC, przyczynił się do utrwalenia dziejów ziemi ciechanowskiej – wydarzeń, procesów historycznych oraz wybitnych twórców nauki i kultury polskiej, związanych urodzeniem lub działalnością z ziemią ciechanowską.
Przypomnijmy, że na wniosek ówczesnego prezesa TMZC, Pana Edwarda Lewandowskiego, w 1980 roku została ustanowiona nagroda, nadawana corocznie społecznikom, którzy szczególnie zasłużyli się w dziedzinie rozwoju ciechanowskiej kultury, wykazali się na kanwie działalności regionalistycznej czy mecenatu kultury. Symbolem nagrody jest brązowy odlew gałązki wawrzynu z godłem Mazowsza i herbem Ciechanowa. Z nagrodą związany jest tytuł Ciechanowianina Roku.
Nagroda ta, to sposób podziękowania i docenienia nagrodzonego, ale również sposób na mobilizację potencjalnych kandydatów do pracy dla naszej małej ojczyzny, podobnie jak czynił to patron nagrody doktor Franciszek Rajkowski, który był prekursorem działalności społecznikowskiej w Ciechanowie. Był osobą, która ze względu na wielki talent mogła osiągnąć duże sukcesy naukowe kształcąc się w wielkich miastach. Wybrał jednak Ciechanów, gdzie pomagał biednym lecząc również za darmo. Rajkowski był wielkim społecznikiem. Trudno znaleźć w ówczesnym Ciechanowie inicjatywę, w której społecznie by nie uczestniczył patron nagrody.
Franciszek Rajkowski urodził się 4.01.1848r. w Jarlutach Wielkich. Ukończył z wyróżnieniem studia w Szkole Głównej w Warszawie na Wydziale Medycznym i otrzymał stypendium na roczne studia w Wiedniu. W 1873r. osiedlił się w Ciechanowie i zaczął leczyć potrzebujących, często robiąc to całkowicie charytatywnie. W 1875r. kupił majątek Szczurzyn, który z zyskiem sprzedał i zamieszkał na ul. Wielkowarszawskiej (obecnie Warszawskiej). W 1899r. współorganizował pierwszy szpitalik w Ciechanowie. Wcześniej angażował się niemal w każde przedsięwzięcie mające wpływ na rozwój miasta, między innymi, takie jak: powstanie Fabryki Cukru, powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej, powstanie pierwszego banku, powstanie pierwszego Towarzystwa Dobroczynności czy utworzenia przytułku dla bezdomnych starców. Angażował się również w rozwój kulturalny miasta poprzez zainicjowanie, współpracując z Aleksandrem Świętochowskim, powstania w Ciechanowie Towarzystwa Kultury Polskiej. W jego domu powstał w 1907r. Dom Ludowy, na którego otwarcie Maria Konopnicka napisała wiersz. Organizował wystawy rolnicze. Był również wykonawcą testamentu Tomasza Klonowskiego organizując Szkołę Rolniczą w Sokołówku. Warto dodać, że wspomagał finansowo edukację młodych, zdolnych lecz biednych mieszkańców naszej ziemi, między innymi Bolesława Biegasa (rzeźbiarza, poetę i malarza), czy Henryka Kuny (absolwenta ASP w Krakowie).
Nagroda wręczana jest na początku roku, a następnie na cześć laureata odbywa się Bal TMZC. Od 1980 roku otrzymało ją 44 osoby, gdyż oprócz corocznie nagrodzonych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przyznawało nagrodę również przy okazji ważnych rocznic, tj. 25, 40, 50 i 60-lecia swojej działalności. W 2021 roku, w związku z pandemią, nagrodę wyjątkowo przyznano przedstawicielom ciechanowskiej Służby Zdrowia.


źródło: własne/TMZC